• Resultat 1 - 10 av 2680 för universitetsbibliotek
 • Universitetsbibliotek 2 ggr dag Pappers-/sanitetskorgar tömning ...
  Universitetsbibliotek. A06-000 Publika toaletter. 2 ggr dag. Pappers-/
  sanitetskorgar tömning, byte av insatspåsar. Golv rengöring. Inredning rengöring.
  Förbrukningsmaterial påfyllning. 2 ggr vecka Dörr-/karmar, väggar rengöring.
  Rörledningar, golvlister rengöring. B03-000 Grupprum/filialbibliotek. 1 ggr dag.
  Papperskorgar.
  www.su.se, application/pdf
 • Analys av inköpsförslagen vid användarstyrt förvärv av ... - Stockholm
  användarstyrt förvärv av böcker och databaser vid Stockholms
  universitetsbibliotek. Maj 2016. Mia Wahlberg. Avdelningschef,
  mediaavdelningen. Stockholms universitetsbibliotek. En stor del av Stockholms
  universitetsbiblioteks nyförvärv baseras på inköps förslag. Vi har studerat
  inköpsförslagen som inkommit under ett år.
  su.se, application/pdf
 • medieplan
  Arbetet med informationsförsörjning vid Stockholms universitetsbibliotek syftar till
  att ombesörja att våra primära användare, studenter, lärare och forskare, har
  tillgång till de medieresurser som behövs för den undervisning och forskning som
  bedrivs vid Stockholms universitet. En av universitetsbibliotekets viktigaste ...
  su.se, application/pdf
 • Stockholms universitetsbiblioteks ekonomi - Stockholm
  Anslagstilldelning 2015 för universitetsgemensamma verksamheter. Stockholms
  universitetsbibliotek. 166 565 tkr. Förvaltning. 336 261 tkr. Övriga gemensamma
  kostnader. 118 656 tkr. Summa. 621 482 tkr. 27 %. 54 %. 19 % ...
  su.se, application/pdf
 • STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK ... - Stockholm
  STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Biblioteksstyrelsen. Protokoll fört vid
  sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-05-16. Dnr SU 525 1.3.1 2016-2.
  Konferensrummet Frescati, kl. 14.00–16.00. Närvarande: Agneta Bladh,
  ordförande, Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten; Ylva
  Engström ...
  su.se, application/pdf
 • STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK ... - Stockholm
  STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Biblioteksstyrelsen. Protokoll fört vid
  sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-02-19. Dnr SU 525 1.3.1 2016-1.
  Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00. Närvarande: Agneta Bladh,
  ordförande; Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten;
  Gunnel Forsberg ...
  su.se, application/pdf
 • STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK ... - Stockholm
  STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Biblioteksstyrelsen. Protokoll fört vid
  sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-05-25. Dnr SU 525 1.3.1 2015-2.
  Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00. Närvarande: Agneta Bladh,
  ordförande, Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten; Ylva
  Engström ...
  su.se, application/pdf
 • STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK ... - Stockholm
  STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Biblioteksstyrelsen. Protokoll fört vid
  sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-12-03. Dnr SU 525 1.3.1 2015-5.
  Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00. Närvarande: Agneta Bladh,
  ordförande, Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten;
  Jessika van der ...
  su.se, application/pdf
 • Kartläggning av ALI-samlingen - Stockholm
  ARBETSLIVSBIBLIOTEKETS SAMLINGAR PÅ STOCKHOLMS
  UNIVERSITETSBIBLIOTEK / SIDAN 2. Arbetslivsbibliotekets samlingar på
  Stockholms universitetsbibliotek. Rapport av Bengt Åkermalm för ALI-projektet.
  Rapporten ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie. ISSN 0282–
  4035, nr 44 ...
  su.se, application/pdf
 • STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK ... - Stockholm
  STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Biblioteksstyrelsen. Protokoll fört vid
  sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-03-09. Dnr SU 525 1.3.1 2015-1.
  Växthuset, kl. 9.00–11.00. Närvarande: Agneta Bladh (ordförande), Gunnel
  Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Elisabeth Wåghäll
  Nivre, ...
  su.se, application/pdf