Sajten www.forskolesummit.se kommer fyllas på under sommaren och vara färdig i början av höstterminen 2015. Här samlas artiklar, filmade föreläsningar, foton och annat intressant från konferensen som del i att uppnå Förskolesummits syfte – att bidra till en långsiktig kompetens- och verksamhetsutveckling i Stockholms förskolor.

Förskolesummit 2015 var ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms universitet där målet var att mötas kring hur målgrupperna tillsammans kan lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Konferensen fokuserade på två teman: Förskolans betydelse samt Demokrati och inkludering.

www.forskolesummit.se