Nyhetsbrev

Univ nyhetsbrev puff

Universitetets nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev informerar om aktuella samarbetsmöjligheter, forskning och utbildning vid Stockholms universitet. Nyhetsbrevet är gratis och kommer digitalt med 11 nummer per år.

lärutb nyhetbrev puff

Lärarutbildningens nyhetsbrev

För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade, ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.

Kontakt & prenumeration

Universitetets nyhetsbrev
nyhetsbrev@su.se

Universitetets lärarutbildningsnyhetsbrev
lararutbildningsnyheter@su.se