Årets hedersdoktorer promoverades även. I år var de tolv stycken. Flera av dem är verksamma inom media, till exempel vetenskapsjournalisten Victoria Dyring, publicisten och Sveriges Radios VD Mats Svegfors, språkvårdaren Catharina Grünbaum samt krönikören och författaren Ludvig Rasmusson. Vid högtiden installerades också universitetets nya professorer, den här gången 39 stycken, och den nyinstiftade Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken delades ut för första gången.

De omkring 1 100 åhörarna i Blå Hallen fick lyssna på olika musikaliska inslag och en installationsföreläsning av Gunhild Rosqvist, ny professor i geografi, som handlade om klimatdramatik i arktiska Sverige. 700 personer fortsatte efter ceremonin till banketten i Gyllene Salen. Kvällen avslutades med dans till Mats Engströms orkester.

Tolv jubeldoktorer

Under ceremoni promoverades tolv personer som disputerade för 50 år sedan till jubeldoktorer, bland annat diplomaten och folkrättsexperten Hans Blix. Hans avhandling hette ”Treaty Making Power” och behandlade främst frågor om internationella avtals giltighet. Hans Blix har sedan dess haft många tunga uppdrag, till exempel utrikesminister, generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA) samt flera FN-uppdrag, mest känt kanske som chef för vapeninspektörerna i Irak.
- Högtiden i Stadshuset var imponerande och välbalanserad. Dessutom var det en utmärkt föreläsning av Gunhild Rosqvist, säger Hans Blix.
Själv höll han ett tal vid banketten å de nypromoverade jubeldoktorernas vägnar.

Vid några tillfällen de senaste åren har Hans Blix varit inbjuden till universitetet som talare vid konferenser och som föredragshållare hos till exempel Utrikespolitiska föreningen. Han upprätthåller även kontakten med Said Mahmoudi, professor i internationell rätt och dekan.
- Min bild av Stockholms universitet är mycket positiv. Det finns en känsla av dynamik. Genom att min fru - efter sin pensionering - tagit en fil kand och nu läser vidare(i historia) på magisternivå får jag också åtskilliga glimtar från livet i Frescati.

Hans Blix har också disputerat vid Cambridge universitet. Han är hedersdoktor vid tio lärosäten, bland annat universiteten i Cambridge, Moskva och Padua samt vid KTH.