Företag. Blundad. Artiklar tidstyrda

Alumnverksamhet
E-post: alumn@su.se

Innovationskontoret
E-post: innovation@su.se

Samhälls- & näringslivskontakter
E-post: samverkansstod@su.se

Rekrytera studenter
E-post: karriarservice@su.se

Skol- & studiebesök
E-post: studentavdelningen@su.se

Uppdragsutbildning & kompetensutveckling
E-post: susa@su.se

Universitetets nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev. Mostphotos