Klimatet påverkar oss.  Bild av: Mostphotos
 

Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och Stockholms universitet har sedan flera år ett samarbetsavtal där syftet bland annat är att lösa en del av de samhälleliga utmaningarna. Sedan årsskiftet har det regionala utvecklingsansvaret överförs från länsstyrelsen till regionen. I och med att regionen 1 januari 2019 ombildas till Region Stockholm får organisationen ett övergripande ansvar och en samordnande och stödjande roll för att utveckla hela länet. Region Stockholm får ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling. Detta utökade uppdrag innebär att Region Stockholm tar ett större ansvar för stockholmsregionens utveckling som helhet.

Identifiera utmaningar

Syftet med rundabordssamtalet är dels att presentera regionens klimat- och energiarbete och dels utifrån detta identifiera utmaningar som exempelvis kan tas vidare till förstudieansökningar eller andra gemensamma typer av gemensamma frågeställningar.

Förstudiemedel utlyses

Som en fortsättning på det strategiska partnerskapet och samarbetet mellan Region Stockholm  och Stockholms universitet utlyses medel för kortare förstudier inom områdena hållbar samhällsutveckling och psykisk hälsa. Syftet är att  initiera samverkan kring frågeställningar av gemensamt intresse samt att stödja initiativ till och utveckling av dessa inklusive  forskningsansökningar hos andra finansiärer eller kommande utlysning inom SU/Region Stockholm-samarbetet. Vårens utlysning fokuserar på att främja samverkan kring hållbar samhällsutveckling kopplat till regionens nya ansvarsområden.

Program

Region Stockholm och Stockholms universitets strategiska partnerskap och vårens utlysning av förstudiemedel.

  • Kort presentation av deltagare
  • Klimatarbetet i Stockholmsregionen
  • Diskussion