Tre forskare vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan deltog i samtalet på ”The promise and threat of artificial intelligence” tillsammans med en schweizisk professor som anslöt via Skype. Diskussionen berörde den allt snabbare utvecklingen av teknik inom området artificiell intelligens (AI), med fokus på de positiva och intressanta tillämpningarna av AI, liksom några av de negativa aspekterna av dess utveckling.

"Idag har vi möjlighet att förutsäga på global nivå vad vi ska säga. Systemen kan förutsäga vem jag ska vara i kontakt med på Linkedin, vilken musik jag önskar lyssna till på Spotify. Denna intelligens fångar upp vad mina önskningar är, och jag inte är inte längre i kontroll. Vi vill ha service så vi lämnar över vår data, vi överlämnar oss till tekniken", säger Theo Kanter, professor i datavetenskap vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, när han beskriver den moderna användningen av artificiell intelligens.

Inte ett hot mot mänskligheten

Enligt Jürgen Schmidhuber, professor i artificiell intelligens och vetenskaplig chef vid den schweiziska AI Lab IDSIA som gästade talkshowen via Skype sa att det finns ingen anledning att se AI som ett allvarligt hot mot människan: "Jag har ingen tvekan om att inom ett fåtal årtionden, kommer människor inte att vara de viktigaste beslutsfattarna längre. Tiden kommer inte att stoppa, naturligtvis, men det kommer att ske någon form av brytning i mänsklighetens historia, som fram tills nu har dominerats av människor under 40 000 år ".

Artificiell intelligens innebär ett skifte i hur vi uppfattar vår värld. Det kan definieras som beteende som förkroppsligas av maskiner och mjukvara, och innebär också att robotar anpassas efter sitt sammanhang.

Mänskliga robotar i hemmamiljö

Kristina Nilsson Björkenstam, filosofie doktor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet säger: "Det skulle vara mycket intressant att ha en babyrobot in i mitt hem". I själva verket, försöker forskare integrera robotar i hemmiljöer och få dem att agera som människor. "Att lära sig ett språk har en hel del att göra med att tolka vad motparten vill att du ska göra Ett problem med att lära sig ett språk är att ord har många betydelser. Det finns många möjliga analys av en mening, men en människa kan förstå innebörden genom att utesluta fel tolkningar. Det vore mycket intressant om vi kunde få robotar till att tolka olika betydelser".

"Robotar har problem med att förstå dess miljö och vad den behöver göra. Jag kan programmera en robot att göra vissa saker, men vi kan inte få artificiell intelligens att förstå vad de kan göra med en flaska till exempel", förklarade Christian Smith, biträdande professor i datavetenskap Kungliga Tekniska högskolan.

Förbättrar levnadsvillkor

I en kommentar till de negativa perspektiven på den fortsatta utvecklingen av artificiell intelligens, avslutade Christian Smith: "I utveckling och framsteg inom teknik, har människor varit oroliga för nästa steg, men ingen har varit villig att släppa taget om det senaste steget".

Utvecklingen av artificiell intelligens teknik kan användas för att ge mänskligheten bättre levnadsförhållanden. Artificiell intelligens och dess förändringar i samhället bör inte betraktas som ett hot mot människan utan som ett verktyg som stödjer vår utveckling.

Se hela programmet och läs mer om de medverkande.