Gadjah Mada University
Gadjah Mada University

De viktigaste frågorna som kommer att diskuteras är stadsplanering, förnybar energi och det civila samhället. En särskild workshop om livsmedelsförsörjning är också planerad.

Gadjah Mada University är värd för seminariet, och forskare från andra universitet i landet kommer att delta. I delegation från Stockholms universitet ingår:

  • Johan Kleman, rektorsråd, professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
  • Erik Andersson, Docent, PhD i naturresurshushållning och systemekologi
  • Eny Buchary, postdoktor vid Stockholm Resilience Centre
  • Joseph Samec, professor i organisk kemi
  • Eva Hansson, FD, Statsvetenskap
  • Henrik Berglund, docent i statsvetenskap

SACF är ett samarbete mellan sex svenska universitet; Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Chalmers.

Totalt deltar cirka 40 svenska forskare i Indonesien. Syftet är att främja svensk forskning och knyta kontakter för framtida samarbete.

Programmet i Indonesien sker i mars och nästa stopp i projektet kommer att vara Brasilien där det kommer att finnas ett program organiseras i maj.

Mer information.