The workshop on land-use change hosted by Stockholm University identified knowledge gaps, from left to right Mr. Nyoman Suryadiputra, Wetlands International Indonesia, Mr. Oka Karyanto, Gadjah Mada University, Dr Sabine Henders, Linköping University, Dr Eny Buchary, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Prof. Dr. Sulmin Gumiri, University of Palangka Raya, Prof. Dr. Ir. Gusti Z. Anshari, University of Tanjungpura, and Prof. Dr. Endi Setiadi Kartamihardja, Research Professor at Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia.
Workshopen om markanvändning leddes av Stockholms universitet, från vänster till höger: Mr. Nyoman Suryadiputra, Wetlands International Indonesia, Mr. Oka Karyanto, Gadjah Mada University, Dr Sabine Henders, Linköpings universitet, Dr Eny Buchary, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, Prof. Dr. Sulmin Gumiri, University of Palangka Raya, Prof. Dr. Ir. Gusti Z. Anshari, University of Tanjungpura, and Prof. Dr. Endi Setiadi Kartamihardja, Research Professor at Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia.

 

Samarbetspartners i Indonesien var Ristekdikti, Ministeriet för forskning, teknik och högre utbildning i Indonesien, och Gadjah Mada University samt svenska ambassaden. Parallella sessioner hölls på följande ämnen: Maritim utveckling och marin teknik, stadsplanering, lokala insatser inom resiliens och katastrofhantering, förnybar energi och det civila samhället. Företrädare för universitetsledningarna höll också ett möte.

Stockholms universitet var värd för en workshop om förändrad markanvändning, våtmarksekosystem och lokal livsmedelsförsörjning, som anordnades av postdoktor Eny Buchary, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Doktor Buchari är född i Indonesien och hade bjudit in kollegor från indonesiska universitet och forskningsinstitut i områden där de flesta våtmarker och skogsområden finns och flertalet markanvändningsförändringar har ägt rum. Workshopen jämförde insikter och identifierade kritiska kunskapsluckor om hur markanvändning har förändrats över tid och arbetade tillsammans fram en gemensam artikel. Ett gemensamt samarbetsprojekt inom forskning för Indonesien och Sverige diskuterades också.

Statsvetenskapliga institutionen vid Fakulteten för samhälls- och statsvetenskap vid Gadjah Mada University arrangerade också en workshop i samarbete med Forum för Asienstudier vid Stockholms universitet. Akademiker och företrädare från organisationer för det civila samhället både i Sverige och Sydostasien deltog i workshopen där ämnen såsom det formella och informella samhället i Sydostasien och det civila samhället samt lokalt styre diskuterades. Forum för Asienstudier bjöd även in deltagare från Malaysia att delta i diskussionerna. FD Eva Hansson och docent Henrik Berglund från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitets ledde workshopen.

Forskare Erik Andersson från Stockholm Resilience Center var ordförande för sessionen om stadsplanering och universitetslektor Joseph Samec från Institutionen för organisk kemi, höll en presentation i sessionen om förnybar energi.

Six Swedish universities greeted by Indonesian hosts: from left Ramon Wyss, KTH, Jörgen Sjöberg, Chalmers, Eva Wiberg, Lund University, Leif Kirsebom, Uppsala University, Lars Holberg, Linköping University, and Eva Hansson, Stockholm University.
Sex universitet hälsades välkomna av de indonesiska värdarna: från vänster Ramon Wyss, KTH, Jörgen Sjöberg, Chalmers, Eva Wiberg, Lunds universitet, Leif Kirsebom, Uppsala universitet, Lars Holberg, Linköpings universitet, and Eva Hansson, Stockholms universitet.
Workshop on land-use
Workshop om markanvändning
Stockholm researchers Eva Hansson and Joseph Samec were both satisfied with the workshop discussions.
Stockholm universitets forskare Eva Hansson och Joseph Samec.
Erik Andersson from Stockholm University discussed urban planning with Emma Hisbaron from Universitas Gadjah Mada.
Erik Andersson från Stockholms universitet med Emma Hisbaron från Universitas Gadjah Mada.
Student volunteers from Universitas Gadjah Mada met with international coordinator Elisabet Idermark from Stockholm University.
Studentvolontärer från Universitas Gadjah Mada träffade Elisabet Idermark, internationell koordinator vid Stockholms universitet.
Studentaktivitet i Indonesien
Studentaktivitet i Indonesien