Den första delen av programmet sker i huvudstaden Brasília. De svenska forskarna möter brasilianska kollegor för diskussioner om frågor av intresse i de båda länderna: Life Science, nanoteknik, hållbar utveckling, utbildning, genus och etnicitet och maskinintelligens.

Deltagande forskare

Deltagande forskare från Stockholms universitet är:

  • Gunnel Forsberg, Prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Arne Jarrick, Centrum för evolutionär kulturforskning
  • Laura Álvarez López, Romanska och klassiska institutionen
  • Kicki Skog, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Lazaro Moreno Herrera, Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Joseph Samec, Institutionen för organisk kemi
  • Aji Mathew, Institutionen för material- och miljökemi
  • Tiina Häyhä, Stockholm Resilience Centre

Deltar gör också Anki Bystedt, chef för Samverkansavdelningen, Christina Bendz, chef för Innovationskontoret och Thaïs Machado Borges, forskningssekreterare samt Elisabet Idermark, internationell handläggare från Avdelningen för forskningsstöd.

Forskningssamarbeten och besök

Efter huvudprogrammet i Brasília, kommer deltagarna att ta sig vidare till ytterligare aktiviteter i andra brasilianska städer.

I samarbete med UNICAMP (University of Campinas), Campinas, São Paulo, anordnar Stockholms universitet en workshop om humanvetenskaplig forskning med fokus på, bland annat, migrationsfrågor. Stockholms universitet är också värd för en innovationsworkshop om yrkesutbildning vid UFRJ (Federal University of Rio De Janeiro), Rio de Janeiro. Dessutom arrangeras ett besök på den brasilianska Synchrotron i Campinas, São Paulo och ett besök på det federala universitetet i Pará (UFPA) med fokus på forskning om den biologiska mångfalden i Amazonas.

Foto: Wikimedia