Lansering av SARC den 24 november på Spökslottet i Stockholm.
Lansering av SACF den 24 november på Spökslottet i Stockholm emd rektorer från de deltagande lärosätena i Sverige och ambassadörer från värdländer för projektets seminariar.


Erfarenheter visar att man genom att arbeta tillsammans kan uppnå mer inom ramen för forskning, undervisning, kunskapsöverföring och innovation. När universitet önskar ge studenter och personal mer globala upplevelser genom internationalisering, blir strategiskt och strukturerat nätverkande och samarbete allt viktigare.

Sex svenska universitet med seminarier i sex länder

I ett försök att främja internationella akademiska samarbeten och göra det möjligt för forskare och forskarstuderande att närma sig den globala forskningsvärlden, kommer sex ledande svenska universitet bedriva seminarier inom forskning och högre utbildning i ett antal utvalda länder inom ramen för projektet Swedish Academic Collaboration Forum. Mellan 2015 och 2016 kommer seminarier att hållas i Brasilien, Kina, Indonesien, Singapore och Korea, med ett avslutande möte som äger rum i Stockholm, Sverige.

Stärka och etablera nya samarbeten

Projektet syftar till att utveckla och stärka befintliga forskningssamarbeten, skapa nya relationer och initiativ mellan forskare i Sverige och runt om i världen, skapa möjligheter till gemensamma forskningsprojekt av kritiska globala frågor, och att använda innovationsprojekt för att skapa samarbeten mellan företag och forskning.

Seminarierna kommer att fokusera på frågor av gemensamt intresse, såsom hållbarhet, life science, och innovation, och kommer att anordnas i samarbete med universitet, myndigheter och berörda parter i värdländerna. Alla seminarier kommer att följa samma struktur och varva forskningspresentationer med rundabordssamtal och aktuella seminarier.

Ytterligare aktiviteter såsom studentrekryteringsmässor, alumnevenemang, stipendietävlingar, och möten med finansiärer och lokala och regionala myndigheter kommer att genomföras i kombination med seminarier.

Mer information

För mer information om projektet, kontakta Elisabet Idermark, internationell samordnare och SACF projektledare vid Stockholms universitet: elisabet.idermark@su.se

Projektet finansieras med medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).