Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding Foto: Eva Dalin

 

I dessa svåra tider, som djupt utmanar vår globala värld, inte minst i Europa, anser jag vårt samarbete inom Civis, liksom andra europeiska universitetsallianser, som viktigare än någonsin. När länder tenderar att dra sig tillbaka och stänga sina gränser är det viktigt att våra universitet håller nära kontakt och utvecklar vårt samarbete.

Den långtgående digitala förändring som vi alla har upplevt under de senaste veckorna är inspirerande och ger hopp: det är verkligen möjligt att ändra våra kommunikationsvanor. Detta kommer också på lång sikt att vara till stor fördel för klimatet. Jag tycker det är en ära och ett privilegium att få leda utvecklingen av Civis under de kommande sex månaderna, säger Astrid Söderbergh Widding.

Värd för Global CIVIS Days

Som ordförande kommer Astrid Söderbergh Widding bland annat att arbeta mot Civis mål om att bygga en gemensam universitetsmiljö för de åtta medlems-universiteten. I slutet av september står Stockholms universitet värd för de första globala Civis-dagarna. Ett evenemang som samlar Civis-medlemmar från flera länder för att prata om forskning och utbildning med fokus på klimat, miljö och energi.