Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutet, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, Masashi Haneda, The University of Tokyo och Sigbritt Karlsson, Kungliga tekniska högskolan.
Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutet, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, Masashi Haneda, The University of Tokyo och Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan vid signeringen av avtalet på Spökslottet.

 

Tokyo universitet antog år 2014 en strategi att etablera strategiska samarbeten med ledande universitet i världen. Bland dessa prioriterade partners finns till exempel Berkeley, MIT och Cambridge – och så Stockholms universitet, Karolinska Institutet och KTH, som ses som en gemensam samarbetspartner.
Samarbetet kommer att ske inom såväl forskning som utbildning och bland ledorden märks excellens, tvärvetenskap och samhällsrelevans. Förutom utbyten av forskare och studenter ska universiteten också samarbeta om utveckling av undervisning och lärande.

25 september 2017 signerades avtalet vid en ceremoni på Spökslottet. Den första officiella programpunkten inom ramen för samarbetet ägde rum i Nobel Forum vid Karolinska Institutet 21 september under rubriken ”aktivt åldrande”. Drottning Silvia invigde workshopen med att tala om att frågor kring åldrande och hur samhället hanterar dessa är viktiga i både Sverige och Japan.

Stockholms universitet har utlyst särskilda medel för samarbeten med University of Tokyo inom både utbildning, forskning och utveckling av undervisning och lärande.

Se även bloggfilm av rektor Astrid Söderbergh Widding.

Gemensamt handslag med representanterna från alla fyra universitet efter signering av det strategiska samarbetsavtalet.
Gemensamt handslag med representanterna från alla fyra universitet efter signering av det strategiska samarbetsavtalet.