European Civis University

Europeiskt nätverk som syftar till att skapa fördjupade europeiska samarbeten för utbildning, forskning och samverkan, samtidigt som det öppnar mot övriga världen.

 

Mer om CIVIS

 

 

Helsingfors universitet. Photo: Linda Tammisto

Helsingfors universitet

Stockholms universitet samarbetar med Helsingfors universitet i ett strategiskt partnerskap inom de prioriterade områdena tvärvetenskaplig Östersjöforskning, lärarutbildning, språk och lingvistik. Mer om samarbetet med Helsingfors universitet

 

University of Illinois

Illinois universitet

Avtalet syftar till att stärka och utveckla studentutbyten och forskningssamarbeten mellan lärosätena i Stockholm och University of Illinois.
 
 
 

 

 

Tokyo universitet

Samarbete och utbyte inom forskning och utbildning med ledorden excellens, tvärvetenskap och samhällsrelevans.