Rektor E.A. Weerasinghe (tredje från vänster) i spetsen för besöket i Frescati (där ministern inte hade möjlighet att närvara).
Rektor E.A. Weerasinghe (tredje från vänster) i spetsen för besöket i Frescati (där ministern inte hade möjlighet att närvara).
 

Henrik Hansson, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, har sedan flera år ett samarbete med universitet i Sri Lanka. Ett nytt samarbete etableras nu med National Institute of Business Management (NSBM) i Colombo. Ranil Peiris, doktorand vid DSV finansierad av Världsbanken, kommer från Sri Lanka och har initierat denna kontakt. Det är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som innefattar doktorandutbildning för NSBM där Stockholms universitet står för handledningen. Doktoranderna kommer att bedriva huvuddelen av sin utbildning i hemlandet, därför blir distanshandledning centralt. Samtliga blivande doktorander är lärare vid NSBM.

Nyinrättat universitet med grön profil

I samband med ett Europabesök bestämde sig Mahinda Samarasinghe, Sri Lankas minister för yrkesutbildning för att besöka DSV och Stockholms universitet den 29 juli. I delegationen ingick även E.A. Weerasinghe och Susantha Fernando, rektor respektive styrelseordförande för NSBM. Universitetet är nyinrättat i huvudstaden Colombo och har 30 000 studenter inom främst ekonomi- och ingenjörsutbildningar. En viktig målsättning med universitetet är att det ska bidra till att överbrygga de motsättningar som finns mellan olika etniska grupper i Sri Lanka. Universitetet har även valt en hållbarhetsprofil och kallar sig ”green university”.

Samarbetsmodell för fler universitet

En utmaning NSBM står inför är att rekrytera lärare och forskare samt att se till att öka antalet disputerade som sedan kan rekryteras som medarbetare. Ett syfte med besöket i Stockholm var just att lära sig mer om doktorandutbildningen samt rekrytering och fortbildning av medarbetare. Ambitionen är även att skapa ett samarbete med DSV kring finansiering och utbildning av ett antal doktorander från Sri Lanka.

Under förmiddagen diskuterades framtida samarbetsmöjligheter vid DSV i Kista. Under eftermiddagen blev det ett besök med kort rundvandring på universitetsområdet i Frescati. På kvällen gavs en middag på Sri Lankas ambassad. Såväl ambassadören, Damayanthie Rajapakse, som Mahinda Samarasinghe och E.A. Weerasinghe betonade vikten av ett utvecklat och utvidgat samarbete som kan bli en modell även för andra universitet i Sri Lanka. Nu utarbetas ett avtal för doktorandutbildning med stöd av DSV och Henrik Hansson är inbjuden till invigningen av NSBM:s nya campus i oktober.