”Kurs i immaterialrätt (IPR) och innovation” (2 hp) skräddarsys för respektive institution. Moment som kursen kan innehålla är: att nå ut med sina forskningsresultat med hjälp av digitala medier, skydd av immateriella tillgångar bland annat inför nya samarbeten. Kursen ger dig också grunderna för hur man skapar nytta av forskningsresultat. Hur tar man de första stegen mot en innovation och hur kommunicerar jag detta till de jag samarbetar med eller de som ska använda innovationen till slut?
– När jag föreläste på kursen märkte jag att det fanns en stor nyfikenhet ifrån doktoranderna inom detta område. De ställde frågor som gör att jag tror att det är en välbehövlig kurs och jag tror att entreprenörskap och forskningskommunikation är områden som är viktiga för framtiden, säger Tore Bengtsson, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut.
– Jag tror att det är viktigt att få med det här perspektivet för att forskningsresultat ska kunna omsättas till sådant som kommer människor till gagn, i mitt fall läkemedel. Det här är ett perspektiv som saknas i många andra kurser för doktorander och därför är den här kursen särskilt angelägen, säger Pål Stenmark, docent vid Institutionen för biokemi och biofysik som också har föreläst på kursen.

För mer information, kontakta Klas Magnusson vid Samverkansavdelningen på klas.magnusson@su.se eller telefon: 08-120 767 93.