Under ett år har sju erfarna forskare från Stockholms universitet fått råd, stöd och hjälp av lika många, noga utvalda, mentorer från näringslivet. Allt för att rönen från forskningen på bästa sätt ska komma till nytta i samhället. Läs mer om erfarenheterna från årets mentorprogram på IVAs webbsidor.

 

Deltagare i IVAs mentorprogram 2018
Deltagare i IVAs mentorprogram 2018