Syftet med programmet är att öka intresset och motivationen för ungdomarna att studera vidare vid högskola och mentorerna från Stockholm universitet får nyttiga kunskaper och erfarenheter som de kommer ha nytta av i sin professionella framtid.

Mentorer och adepter kommer att träffas vid fyra tillfällen. Programmet startas i veckan med en inledande mentors- och mångfaldutbildning för de blivande mentorerna.

- Det är glädjande att studentkåren och Mitt livs val samarbetar kring denna viktiga insats som är ett led i arbetet för breddad rekrytering till SU, säger Johanna Hargö, samverkanskoordinator vid Samverkansavdelningen.

 

I veckan startade 13 studenter på Stockholms universitet en utbildning som ska förbereda dem för att bli mentorer till ensamkommande och nyanlända gymnasieungdomar.

 

Programmet drivs i regi av Studentkåren och är en av de aktiviteter som är igångsatta inom ramen för rektorsuppdraget ” Synliggöra, samordna och utveckla universitetets insatser för flyktingar och nyanlända."