Konstvisning vid Södra huset
Konstvisning vid Södra huset. Foto: Jeanette Nordström

Visningarna hölls på svenska och engelska och startade vid tunnelbanan. De leddes av Joakim Norrby, en av Stockholms universitets konstintendenter, som guidade deltagarna genom campusområdet Frescatis konstverk både inomhus och utomhus. 

Stockholms universitets konstsamling består av nästan 3 000 konstverk utspridda på universitetes campusområden, där merparten finns på Frescatiområdet. Du kan läsa mer om universitetets konstsamlingar på denna sida. Har du frågor om universitetets konst kan du kontakta konstsamlingarna@su.se.

 

Konstvisning i Arrheniuslaboratoriet
Konstvisning i Arrheniuslaboratoriet. Foto: Jeanette Nordström

Är du alumn från Stockholms universitet och vill bli inbjuden nästa gång vi ordnar en konstvisning eller andra aktiviteter? Anmäl dig till alumnnätverket på su.se/alumn! Minimikravet för att gå med är att du har läst en kurs på Stockholms universitet.