Mia Brunell Livfors. Foto: Karin Tjulin.
 

Mia Brunell Livfors, som bland annat är vd och koncernchef för Axel Johnson-koncernen samt ordförande i Axfoods styrelse, började läsa företagsekonomi vid Stockholms universitet för 30 år sedan. Hon tog bland annat upp ledarskap vid vårens fullbokade alumnträff.

"Skelögd nomad"

En företagsledare måste, enligt henne, vara som en ”skelögd nomad” – ha ett öga på hur det ser ut i dag och samtidigt ha ett öga på framtiden, något som både är svårt och kan ge huvudvärk. Han eller hon måste också, som en nomad, ständigt flytta på perspektiven och aldrig slå sig till ro. Mia Brunell Livfors tog upp tre punkter som extra viktiga:

– Har man väl skapat förtroende, har långsiktighet och lite mod – då börjar det hända saker och då kommer innovationer.

Respekt är att lyssna

Förtroende bygger man genom att visa respekt; att verkligen lyssna på och ta till sig det andra säger. Att fatta beslut är viktigt, förklarade hon, men viktigast är delaktighet och att ta in andras tankar innan. Själv tycker Mia Brunell Livfors om att arbeta i företag som sätter upp långsiktiga mål, som ser sig som en stor och viktig del av samhället och arbetar med jämlikhet och mångfaldsfrågor liksom med hållbar produktion och resurseffektivitet.

Mångfald ger bättre beslut

När utvecklingen går allt fortare krävs snabba beslut och för att kunna fatta bra sådana krävs mycket input. Därför har mångfald en oerhörd betydelse, sa Mia Brunell Livfors:

– Olika åsikter, olika bakgrund och olika perspektiv ger bättre beslutsunderlag och mer nyanserade och bättre beslut.

Därför är det viktigt att den som rekryterar personal ser till att det finns skillnader i bakgrund, ålder, egenskaper och så vidare hos de som anställs och att fundera över varför han eller hon vill rekrytera just den här personen.

– Mångfald är motsatsen till stagnation.

 

Vicerektor Karin Helander inledde alumnträffen och Företagsekonomiska institutionens prefekt Tommy Jensen berättade om Företagsekonomiska institutionens tradition av samhällstillvänd utbildning och forskning.