Photo: Niklas Björling
Photo: Niklas Björling


Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet både övergripande på central nivå samt på lokal nivå vid institutionerna. Det är institutionerna som deltar i programmet som matchar studenter och alumner. Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter samt att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen i fråga.

Programmet pågår ett läsår och inleds med en workshop kring mentorskap för studenter respektive alumner. Därefter sker en gemensam uppstart och de matchade paren ses för första gången. Tanken är sedan att de ska ses regelbundet under läsåret. Halvvägs in i programmet sker ytterligare en gemensam träff. Programmet avslutas i maj.  De gemensamma evenemangen hålls på engelska. Syftet med evenemangen är att stärka engagemanget hos studenterna (adepterna) och mentorerna som deltar i mentorskapsprogrammet, att erbjuda utvecklande aktiviteter och att inspirera och motivera deltagarna.

Är du alumn och intresserad av att bidra som mentor? Kontakta din institution för att höra om de har planer på att delta vid kommande mentorskapsprogram. 
Du kan också höra av dig till den centrala alumnverksamheten. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Läs gärna denna artikel om mentorskapsprogrammet för att få en uppfattning om vad det kan innebära.

Mentorskapsprogrammet 2019-2020

Kommande aktiviteter:

januari 2020

Möte om nästa steg/Next-Steps Meeting
Tid: 17.30
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115

mars 2020

Lunch med erfarenhetsutbyte för adepter/Experience Sharing Lunch for mentees
Tid: 11.30-13.30
Plats: Lantis

maj 2020

Mingel för mentorer/Mentor Mingle
Tid: 17.00-18.00
Plats: Ej fastställt

Avslutningsmiddag/Celebration Dinner
Tid: 18.00-21.00
Plats: Ej fastställt

Deltagande institutioner 

  • Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  • Institutionen för molekylär biovetenskap
  • Institutionen för biologisk grundutbildning
  • Institutionen för mediestudier
  • Institutionen för astronomi
  • Fysikum
  • Kulturgeografiska institutionen
  • Stockholms Resilienscentrum

För mer information, kontakta Erica Öjermark Strzelecka vid Samverkansavdelningen.