Reykjavik fotat från vattnet med hus i bakgrunden
Reykjavik. Foto: Erica Öjermark Strzelecka.


Närmare 80 alumner från de tre lärosätena (Stockholm trio) fyllde bottenvåningen på Håkan Juholts residens på Fjólugata 9. Tyvärr hade ambassadören själv med kort varsel fått åka till USA och kunde därför inte närvara. Enligt ambassadens personal mejlande han med jämna mellanrum under hela kvällen för att få veta hur det gick.

Människor som lyssnar på föreläsare
Alumner i trivsam trängsel på ambassaden. Foto: Erica Öjermark Strezelecka.

SU-alumnen och Håkan Juholts goda vän Hrafn Gunnlaugsson (regissör för bland annat korpen flyger) hade mycket roligt att berätta under kvällens gång. Alumnerna minglade med varandra och alla kände någon eller några sedan tidigare. Alla utom Grace. Grace, som läst modevetenskap vid SU, flyttade till Reykjavik från Taiwan bara dagar innan evenemanget och var gladast av alla då hon gick från noll kontakter till att få ett helt nätverk i knät!

Ambassaden har efter eventet visat fortsatt engagemang för att skapa ett nätverk av Sverigealumner i Reykjavik och har skapat en Facebooksida för att hålla engagemanget uppe. 

Alumnverksamheten på Stockholms universitet ser fram emot att hålla kontakten med alumnerna på Island och att fortsätta samarbeta med KI och KTH inom alumnaktiviteter i framtiden.