Deltagare från bland annat Sri Lanka, Kenya, Tyskland, USA, Thailand, Italien och

Kanada slöt upp på den första digitala ”tredje tisdagen”.  Uppkopplade till Zoom och med en mobiltelefon i handen svarade deltagarna på mer eller mindre kluriga frågor via mentimeter, först i en frågesport av allmän karaktär och därefter en med SU-relaterade frågor där den som faktiskt läst universitetets nyhetsbrev kunde dra en viss

fördel.

After worken började dock med avslappnat småprat och en mentimeter- incheckning om hur man gör för att hålla sig vid gott mod under dessa coronatider. Deltagarna tipsade om allt från yoga, medition och kalla bad till böcker, strömma serier, träffa vänner och familj online samt att lära sig nya saker. På frågan om vad man ser fram emot att göra när pandemin är över svarade många att de ville gå ut och äta,

träna, resa och umgås, medan en och annan såg fram emot att bedriva klimataktivism, gå på museum men även att återgå till arbetet. 

Det var även intressant att tillsammans reflektera över hur de olika ländernas strategier för att hantera pandemin skiljer sig och hur det påverkar vardagslivet. 
Alumnteamet är glada över den finna respons vi fick för evenemanget och ser fram emot liknande aktiviteter framöver. Så här säger Erica Öjermark Strzelecka, projektledare för centrala alumnteamet:

Vår virtuella tredje tisdag AW blev mycket lyckad och alumner från precis hela världen deltog. Vi har länge velat involvera våra alumner som bor i andra delar av landet och utanför Sverige i de evenemang och satsningar som sker i Stockholm. Det gäller både AW-serien ”Third Tuesday” och andra satsningar. Nu när ingen har möjlighet att ses fysiskt så jämnar det spelplanen och det känns så självklart och lätt att inkludera alla. Vi vill gärna fortsätta att nå ut på detta vis även efter att krisen är över.

Alumteamet tackar för deltagandet och engagemanget. Hoppas att vi ses i maj!