Panelsamtal om hållbarhet på februari månads after work. Foto: Aarushi Balani
Panelsamtal om hållbarhet på februari månads after work. Foto: Erica Öjermark Strzelecka


Hållbarhetstemat var populärt – ca 100 alumner, studenter, anställda och SU-vänner hade samlats till februari månads alumn-AW på Elite Palace Hotel.

Gemenskap och gemensamma krafter

Christina Schaffer undervisar i hållbar utveckling vid Institutionen för naturgeografi. Hon inledde sin akademiska karriär för 20 år sedan, men har alltid haft ett tätt samarbete med det omgivande samhället. Christina hade från början två huvudsakliga mål: att rädda världen och att ha roligt. När hon började studera och forska kring miljöproblem blev hon dock nedslagen av det hon läste. Därför bestämde hon sig för att agera och är numera allt ifrån stadsodlare till styrelseledamot i flera ideella organisationer. 

– På så sätt kan jag bidra som samhällsmedborgare och inte bara som konsument. 

För Christina är strävan efter hållbarhet något som genomsyrar hela hennes liv och ger henne energi. Sitt nätverk av alumner är ett av hennes viktigaste.

– Det bästa nätverket jag har består av mina tidigare studenter. Jag guidar dem och de ger mig i sin tur en massa nya idéer. De håller mig uppdaterade inom området hållbarhet och vilka jobb som finns därute. Det är fantastiskt!

"Låt din passion skapa förändring"

Erik Huss har en doktorsexamen i naturgeografi från Stockholms universitet. Han är grundare och vd för Husstainability, ett företag som erbjuder stöd till företag och organisationer som vill ta större hållbarhetsansvar. Erik berättade en dramatisk historia för åhörarna om när han som ung fastande i en lavin. Han drogs med 600 meter men hamnade på ytan av lavinen, tack vare att han mindes en artikel han hade läst i en skidtidning några år tidigare om hur man överlever lavinutbrott. Erik hade därför en uppmaning till publiken:

– Alla ni unga, läs! Läs tidningar om skidsport! Och till alla chefer, ta till er forskning, ni kanske kan rädda världen.

Precis som Christina kände han hopplöshet när han fick en djupare förståelse för vilka miljöproblem världen står inför och kände att han behövde agera. Med sitt stora intresse för vintersport engagerade sig Erik i Protect Our Winters, en organisation som jobbar för att bromsa klimatförändringarna. Hans tips till publiken var att följa sin passion.

– Låt din passion vara kraften som skapar positiv förändring.

"Restaurangbranschen måste ställa om helt"

Kaj Török är alumn från Stockholms universitet där han läst marinbiologi och systemekologi. Idag är han informations- och hållbarhetschef för Max Burgers, en hamburgerkedja som under de senaste 10-15 åren fokuserat allt mer på hållbarhet. 

– 2008 började vi arbeta systematiskt med klimatfrågan. Vi var först med en klimatmärkt meny, vi började klimatkompensera genom att plantera träd och vi har tagit täten bland restaurangkedjorna när det gäller vegetarisk mat.

Kaj menar dock att det inte räcker med att bara minska utsläppen. Han menar att restaurangbranschen måste ställa om helt. 

– Det viktigaste vi kan göra är att inspirera andra företag till att göra ännu mer, och det är därför vi går i bräschen för detta. Jag hoppas att vi snart vaknar upp och är en del av lösningen allihop.

Många hade samlats för att lyssna till panelsamtalet. Foto: Aarushi Balani
Många hade samlats för att lyssna till panelsamtalet. Foto: Erica Öjermark Strzelecka

Etik och hållbarhet

Henrik Lagerlund kallar sig för ”philosophical foodie” och är professor i filosofi. I sann filosofisk anda tog han ett steg tillbaka och började med att ställa frågan vad hållbarhet är för något. Han menade att termen ger många associationer. 

– Något är hållbart om det uppfyller de behov vi har idag, samtidigt som det inte begränsar kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov. Men är det fel att begränsa kommande generationers möjligheter? Det verkar som att rättvisa är den centrala frågan. Människan lånar hela tiden från kommande generationer utan möjlighet att ge tillbaka.

Henrik ställde sedan ett antal svåra frågor: Bryr vi oss om miljön, eller bara om vår egen överlevnad? Finns det ett verkligt värde i att människan lever vidare? Varför ska vi känna skyldighet gentemot generationer som inte ens finns ännu? Han drog dock slutsatsen att vi är skyldiga att inte åsamka våra barn skada och därför inte kan begränsa deras framtida möjligheter genom att leva ohållbart idag. Henrik såg livsmedelsindustrin som det eventuellt största hotet mot en hållbar framtid. 

– Utmaningarna är enorma. Vårt livsmedelssystem har stora problem, och de kan inte lösas om vi inte själva ändrar på våra vanor.

Hur skapar vårt arbetsliv social hållbarhet?

Natasha Webster forskar vid Kulturgeografiska institutionen med fokus på feministisk ekonomisk geografi. Hon berättade om sin forskning kring migrantkvinnor och arbete.

– Hur skapar eller inte skapar vårt arbetsliv social hållbarhet? Hur formas det vi värderar av sättet vi arbetar på?

Hon använde den svenska arbetsmarknaden som ett exempel på en orättvis spelplan. Etniskt ursprung, klass och språk spelar stor roll när det gäller vilka som blir valda och inte, vilket resulterar i segregation. Nya och innovativa arbetsmodeller, som t.ex. delningstjänster som Uber och cykelleveranser, lyfts ofta som exempel på hållbara lösningar som underlättar för folk att komma in på arbetsmarknaden. 

– Många av de här nya lösningarna ser bra ut på pappret: hållbara, miljövänliga, och en ingång till arbetsmarknaden för utsatta grupper. Men hur hänger de ihop med större sociala processer? 

Många frågor väcktes under kvällen utifrån olika perspektiv och panelen gav säkerligen publiken flera tankeställare. Det var ett engagerande tema som gjorde att många valde att stanna kvar efter panelsamtalet för att föra diskussionerna vidare en bra bit in på kvällen. 


Vill du delta nästa gång? Vår after work-serie ”Tredje tisdagen” äger rum varje månad, den tredje tisdagen i månaden, på Elite Palace Hotel i Stockholm. Läs mer i vårt kalendarium!