Personer som lyssnar i en bar
Alumner och studenter lyssnar på prorektor Clas Hättestrand.


Efter mingel och korta tal i lobbybaren tog alumnansvariga vid Specialpedagogiska och Barn- och ungdomsvetenskapliga (BUV) institutionerna över stafettpinnen med ett gemensamt program i anslutning till AW:n. Då alumnansvariga vid BUV har myntat begreppet ”studentalumn” bjöds det in brett och baren fylldes med en härlig blandning av alumner och studenter varav merparten hade någon koppling till läraryrket. 

Prorektor Clas Hättestrand, ansvarig för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, hälsade alla välkomna och gav ett matnyttigt tal. Clas betonade vikten av alumnverksamhet inte minst inom lärarutbildningen som liksom andra yrkesutbildningar inte går att bedrivas med bra kvalitet utan ett nära samarbete med professionen. Att lärare och dess roll är viktiga för samhället och därmed en nationell angelägenhet var något Clas också betonade. 

–Det går ju knappt en dag utan att behovet av fler lärare tas upp i media. Det finns ett otroligt engagemang bland allmänheten, föräldrar, politiker, ja, snart sagt alla, kring skolan och lärarutbildningen.

Som avslutning fick AW-deltagarna en gedigen lista på vad Stockholms universitet har att erbjuda vad gäller fortbildning och kompetensutveckling till lärare. 

Tack för att ni kom och minglade med oss i novembermörkret! Det var en lärorik kväll.