Mentorer och adepter lyssnar till Alice Stål
Foto: Aarushi Balani


–Generationsväxling, delat ledarskap och lärande organisationer är de mest betydande trenderna inom ledarskapsområdet, sa Alice Stål som menade att trender egentligen är fel ord då många trender kommer och går men att dessa tre kommer att stå sig under en lång tid framöver.

Hon framhöll att nittiotalisterna och milleniumgenerationen är djupare förankrade i sina värderingar än dagens ledare vilket kommer att inverka på arbetet i ledningsgrupper och i team framöver.  

–Så vad kommer att hända när olika ledarstilar möts? Och vem kommer lära sig vad av vem, frågade Alice Stål och uppmuntrade till diskussion deltagare emellan. 

Hon pratade sedan om delat ledarskap och menade att den ökade graden av segmentering och specialisering på arbetsmarknaden kräver en ny typ av ledarskap. Delat ledarskap kan vara en lösning, där den ena ledaren är mer av en generalist som är bra med människor och på en övergripande nivå kan driva projekten, medan den andra är en specialist som kan fungera som mentor gentemot övriga specialister i organisationen. Att en ledare ska ha alla dessa kompetenser är att begära för mycket av en enda ledare, sa Alice Stål. 

Organisationer behöver bli lärande

Idag när kunskap skapas och sprids snabbt behöver organisationer snabbt kunna anpassa sig och utbilda sina anställda. Att reflektera över på vilket sätt man kan ha ett kontinuerligt lärande för att fortsätta växa är därför viktigt.

–Organisationer måste undersöka olika sätt att lära sig och hitta olika lösningar. Ett sätt att lära kan fungera för vissa, medan andra sätt passar för andra, sa Alice Stål.

Halvvägs genom mentorskapsprogrammet

Efter den inledande trendspaningen av Alice Stål gick deltagarna i mentorskapsprogrammet för att fortsätta arbetet över en bit mat medan minglandet för övriga deltagare fortsatte i baren. Mentorskapsprogrammet är nu halvvägs igenom och förhoppningsvis har mentorer och adepter hunnit träffats några gånger.

Nästa ”Tredje tisdag” har temat ”Hållbarhet”. Anmäld dig gärna redan nu!