Michael Lindberg framför trappa inomhus
Michael Lindberg menar att fysikprogrammet ger möjligheter till jobb inom branscher man normalt inte tänker på. Foto: Daniel Axelsson

 

–Jag skyndar mig hit varje dag, trots att jag varit här i tolv år. Det är superspännande. Ingen dag är den andra lik.

Michael Lindberg beskriver en hektisk men varierande och stimulerande miljö på Nasdaq, där han arbetar med drift och support av börsmedlemmar. Konkret innebär det att hjälpa banker, institut och andra medlemmar med den problematik det innebär att vara ansluten till en börs och handla med aktier och optioner. 

–Nasdaq utvecklar och driver börsteknologi åt börser runt om i hela världen. För att sätta upp teknologin och komma igång behövs det en drift- och supportfunktion som ser till att allt fungerar, berättar Michael Lindberg. 

Han arbetar främst med de nordiska börserna. Det är ofta ett tidspressat arbete och det är stora belopp som kan påverkas. Kunderna är ofta krävande. Eventuella driftstörningar rapporteras det ibland om i media vilket gör att det ofta är ett stort fokus på företaget.

–Det är en utmaning att ha så stort fokus på tid och att allt måste fungera. Men det är något jag fått med mig från universitet till viss del, att kunna leverera med hög kvalitet inom en tidsram. Där kunde det vara att en stor labbrapport skulle lämnas in och som man skulle ha hunnit analysera.

Kan hantera komplexa problem

Michael Lindberg läste fysiklinjen på Stockholms universitet med kurser i matematik och astronomi. Han hade planer på att fortsätta med astronomin men det var svårt att få en doktorandtjänst. Istället hittade han en kurs i ekonofysik, ett tvärvetenskapligt forskningsfält där teorier och metoder från framförallt statistisk fysik tillämpas på ekonomiska skeenden. Detta gav mersmak och Michael Lindberg kom att skriva ett examensarbete där han analyserade aktieindex ur en fysikers synvinkel. Det ledde så småningom till arbetet på Nasdaq.  

–Många tror att man ska vara ekonom för att arbeta här, men Nasdaq har mer och mer blivit ett renodlat it-företag. Det jag arbetar med idag har ingen direkt koppling till fysik, men det som gjorde mig attraktiv här är den problemlösningsförmåga jag fick av utbildningen, att jag kan hantera stora och komplexa problem. Hela fysiklinjen handlar om att räkna och att lösa komplexa problem och det har jag haft väldigt stor nytta av. Från astronomin har jag också med mig att jag kan hantera stora datamängder vilket vi gör här. Det är till exempel enorma mängder marknadsdata som generas här varje dag.

Att ha läst matematik och fysik ger ett visst tänk som är attraktivt på en arbetsplats som till exempel Nasdaq menar Michael Lindberg. Tack vare utbildningen kan han hänga med på lite vad som helst även om det inte direkt har koppling till fysiken. Det kan till exempel handla om analys av komplexa tekniska problem.

Lätt att få jobb utanför universitetet  

–Fysik är en bra grundplåt till att kunna göra väldigt mycket, som att arbeta på den här typen av företag eller inom bankindustrin. Det är lätt att få jobb om man läst det jag har gjort och det ger stora möjligheter inom branscher man normalt inte tänker på. Många kanske tänker att de ska gå den traditionella vägen och göra akademisk karriär men man kan göra väldigt mycket annat som är kul. Jag hade nog inte fått det här jobbet om jag inte läst fysik, möjligen om jag läst matematik och programmering, säger Michael Lindberg.

Med sin erfarenhet i ryggen tycker Michael Lindberg att man som student inte ska låsa upp sig kring en precis idé om vad man ska jobba med – det kan hända mycket under tiden. I stället menar han att man bör koncentrera sig på studierna, slutföra dem och ta en examen så får man se sen. 

–Exakt vad man läst är inte så himla viktigt om du inte läser ett yrkesprogram. Studierna handlar framförallt om att få ett tankesätt, att ta ansvar och att utvecklas och mogna som människa. 

På finansbranschens första parkett

Michael Lindberg tog examen 2013 men har inte helt lämnat studierna bakom sig. Han följer till viss del vad som händer inom astronomin och har på senare år läst en del vetenskapshistoria. För närvarande läser han en kurs i idéhistoria. Ett visst intresse för aktier har han också.

–Det är svårt att undvika prat om aktier när man arbetar här så man får oundvikligen ett intresse. Sedan är det spännande här när det händer saker, som världsomfattande kraschen 2008 när exempelvis Lehman Brothers gick i konkurs. Då sitter man på finansbranschens första parkett. 
Michael Lindberg säger att man för att trivas med det han gör behöver vara driven och kunna leverera, samt att gilla att jobba i en miljö där det sker stora förändringar på kort tid.

–Det passar kanske inte alla, men tycker man det är kul med förändringar så är det en väldigt rolig och tillfredsställande arbetsmiljö.