Ann-Marie Begler fotad i stadsmiljö
Ann-Marie Begler tycker att man ska följa sitt hjärta och arbeta med något man verkligen vill snarare än vad som bäst främjar karriären. Foto: Daniel Axelsson

 

– Det var kanske en lite naiv ambition men jag ville göra en insats för att göra världen bättre. Jag tänkte att om man blir socionom kan man hjälpa människor. Jag arbetade som socialsekreterare några år, men var nog inte världens bästa. Jag var alldeles för otålig och styrande i förhållande till folk.

Ledaregenskaperna kom mer till sin rätta när hon blev chef för en mindre enhet på Socialstyrelsen. Generaldirektören såg något i Ann-Marie Begler och hon befordrades 41 år gammal till överdirektör. Därefter har hon, som hon säger, ”fått fantastiska möjligheter”. Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet, överdirektör vid Rikspolisstyrelsen, generaldirektör för Skolinspektionen och senare även Försäkringskassans generaldirektör.

– Det speglar utbildningen som har en fantastisk bredd, säger Ann-Marie Begler. Man får en förtrogenhet med många kunskapsfält som gör att man vågar gå vidare och fördjupa sig. Jag har rört mig mellan socialpolitik, kriminalpolitik, över till skolan och sedan till socialförsäkringsområdet.

Tar sig an utmaningar

Studierna har förstås varit viktiga för karriären, men också hennes personliga egenskaper.

– Det som är utmärkande för mig är att jag är resultatinriktad, jag vill saker. Och då jobbar jag för att nå de mål som sätts upp. Jag är också en tydlig människa vilket jag tror är bra i ett ledarskap. Sedan är jag ganska modig och tar de utmaningar som krävs. 

Efter 25 år som generaldirektör eller överdirektör har Ann-Marie Begler mött en rad varierande ideologier inom ledarskapsområdet.

– Jag har inte varit särskilt förtjust i trenderna som kommit. Empirisk forskning visar att mål- och resultatstyrning är en bra modell för att nå uppsatta mål och det tror jag på. Uppdragsgivaren vill ju trots allt att vissa mål ska nås. Sedan får man vara lite anständig och begåvad i hur och vad man mäter. Man kan inte mäta hur mycket som helst eller ha hur många mål som helst.

Med åren har hon mer och mer betonat det kommunikativa ledarskapet för att lyckas med sitt uppdrag. På Försäkringskassan var hon ute i verksamheten en dag i veckan vilket gav en god förståelse för vad medarbetarna behövde för att klara sitt jobb.

– Jag är kanske lite omodern, men mitt ledarskap har gett resultat och uppskattats av många medarbetare. När jag fick sparken från Försäkringskassan fick jag väldigt stort stöd, över 1000 mejl.

”Politikerna måste stödja ämbetsutövningen”

Ann-Marie Begler började som generaldirektör på Försäkringskassan 2015 med uppdrag att vända kurvan för sjuktalen, vilket även skedde. När hon fick lämna myndigheten 2018 fick regeringen kritik för sitt agerande. Kritikerna menade att Ann-Marie Begler följt de riktlinjer hon fått och att det egentligen handlade om oro över att uppmärksamhet kring enskilda fall där man nekats ersättning skulle påverka regeringen negativt i kommande val. På frågan om politiker idag är känsligare för medial opinion menar hon att det definitivt är så inom hennes område.

– Vad politikerna säger skickar viktiga signaler för att vi i förvaltningen ska våga göra vårt jobb. Det är otroligt viktigt att man stödjer ämbetsutövningen, annars får man rädda tjänstemän som inte vågar fatta svåra beslut och följa lagstiftningen. Mellan politik och tjänstemän ska det finnas en tydlig skiljelinje där vi som tjänstemän utför det regeringen gett oss i uppdrag att göra och inte vad en minister säger på ett torgmöte.

Ett exempel på när det fungerat bra enligt Ann-Marie Begler, var när hon som generaldirektör för Skolinspektionen tog ett av de mest kontroversiella myndighetsbesluten som fattats i Sverige, nämligen att stänga internatskolan Lundsberg efter uppgifter om att det förekom allvarliga kränkningar elever emellan.

– Jag hörde aldrig något ifrån utbildningsministern, han höll sig på en armlängds avstånd. Sedan sa han utåt, när beslutet prövades i förvaltningsdomstolen, att ”om det inte håller så kommer jag ändra lagstiftningen så att beslutet håller.” Det är ju det som är politikens uppgift.

Aktuellt med utredning om bidragsfusk

Idag leder Ann-Marie Begler en utredning kring möjligheterna att ha ett gemensamt utbetalningssystem inom staten för att minska fusket. Hon fyller snart 66 år och ser fram emot att fortsätta jobba och kunna välja vad hon vill göra. Hon har en del bisysslor, bland annat som ordförande i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Mellan 2010-2015 var hon med i styrelsen för Stockholms universitet.

– Som myndighetschef gav det mig väldigt mycket att vara med i universitetets styrelse. Man har ofta kontakter med forskarvärlden, får inspel i olika frågor och det kommer rapporter som berör ens verksamhet. Det är viktigt att förstå hur man arbetar inom forskningen, det är helt andra villkor än inom en statlig myndighet och ett annat sätt att styra. Jag tror aldrig jag skulle kunna vara rektor på ett universitet. Mitt sätt att styra passar inte där.

”Följ ditt hjärta”

På frågan vilka råd hon skulle ge en student som snart ska ta examen säger hon att man ska följa sitt hjärta.
 – Utgå från vad du vill arbeta med och inte vad som bäst främjar din karriär. Man måste känna att ”det här vill jag göra på mitt jobb”. Gör man det så går det bra. Det andra rådet är att röra på sig lite grann för att få nya perspektiv.