Alumnporträtt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan
  5. Alumn
  6. Alumnporträtt
Helena Ahlsten framför grön buskage

Månadens alumn Helena Ahlsten hittade studietekniken tack vare barnen och får hopp om mänskligheten när hon löser konflikter.

Saeid Esmaeilzadeh

Månadens alumn Saeid Esmaeilzadeh blev rekordung docent i kemi vid 28 års ålder.
Ett misslyckat experiment kom dock att staka ut en ny bana för honom. Idag är han expert på att bygga framgångsrika bolag.

Michael Lindberg månadens alumn

Intresset för astronomi tog honom till universitetet och fysiklinjen. En kurs i ekonofysik ändrade dock inriktningen och idag löser Michael Lindberg problem på Nasdaq.

Anna Chen

Hon har översatt en nobelpristagare, prisats av Svenska Akademien och startat bokförlag. Trots att karriären tycks följa en röd tråd är det tillfälligheter som styrt översättaren och sinologen Anna Gustafsson Chen.

Ann-Marie Begler utomhusmiljö

Hon ville förbättra världen och blev socionom.  Hon passade dock bättre som chef än som socialsekreterare. Ann-Marie Begler har 25 års erfarenhet av att leda myndigheter.