Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag
Beatrice Fihn i talarstolen i andrakammarsalen. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag
 

I början av oktober kom beskedet att ICAN, som är ett internationellt nätverk av organisationer som arbetar mot kärnvapen, får Nobels fredspris för arbetet med ett globalt förbud mot kärnvapen. I spetsen för den Genévebaserade organisationen står svenska Beatrice Fihn som har en examen från Stockholms universitet med inriktning på internationella relationer.

Intensiv tid efter besked om Nobelpriset

De senaste månaderna har varit intensiva för Beatrice Fihn. Förutom det ordinarie arbetet inom ICAN har hon intervjuats i media världen över och bjudits in till många olika evenemang. Kulmen kom med Nobelhögtidligheterna i Oslo den 10 december och evenemang kopplade till detta. Ett par dagar senare var hon inbjuden till Sverige för flera möten och offentliga evenemang. Den 13 december deltog hon först i ett samtal om kärnvapen vid Uppsala universitet och på eftermiddagen var hon inbjuden till ett seminarium i riksdagen.

I sitt inledande anförande i riksdagen sade Beatrice Fihn att kärnvapnen fortsatt utgör ett allvarligt hot.
- Det är därför viktigare än någonsin att avskaffa kärnvapnen. För att nå dit måste vi tro att det är möjligt och vi behöver agera!
Hon tillbakavisade att målet om att förbjuda kärnvapen är orealistiskt genom att jämföra med de förbud som nu finns mot biologiska och kemiska vapen och mot landminor. Dessa förbud ansågs även först orealistiska – men är nu realiteter.

Stor betydelse för frivilligorganisationer

Beatrice Fihn lyfte fram den betydelse som ICAN och andra frivilligorganisationer spelat för att driva fram det avtal mot kärnvapen som antogs vid ett FN-möte i somras och som nu stater kan ansluta sig till.
- Nobelpriset har därför en stor betydelse inte bara för ICAN utan för alla andra frivilligorganisationer som arbetar med dessa frågor, sade Beatrice Fihn.

Panelsamtal med riksdagsledamöter

Beatrice Fihn, talman Urban Ahlin och Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen. Foto: Per Larsson
Beatrice Fihn, talman Urban Ahlin och Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen. Foto: Per Larsson

Riksdagens talman Urban Ahlin ledde sedan ett panelsamtal med Beatrice Fihn, Josefin Lind, ordförande för Svenska läkare mot kärnvapen samt riksdagsledamöterna Olle Thorell (S) och Sofia Arkelsten (M), som båda sitter i Utrikesutskottet.

Bland de frågor som diskuterades var om Sverige bör ansluta sig till kärnvapenförbudet, något riksdagen och regeringen ännu inte tagit ställning till, och om avtalet kan förändra även kärnvapenstaternas hållning till dessa massförstörelsevapen. Beatrice Fihns svar var ”ja” på båda frågorna. Även om kärnvapenstaterna inte omedelbart kommer att ändra sin hållning kan avtalet sätta press på dem så de blir tvungna att argumentera varför de ska behålla sina kärnvapen i takt med att allt flera stater i världen skriver under på ett förbud mot kärnvapen, argumenterade Beatrice Fihn.

Efter seminariet blev det mingel med julsång, glögg och lussekatter tillsammans med riksdagsledamöter, diplomater och andra gäster.

Beatrice Fihn gratuleras av ambassadör Hans Blix vid minglet. Foto: Anna Niva
Beatrice Fihn gratuleras av ambassadör Hans Blix vid minglet. Foto: Anna Niva

 

Läs mer: Beatrice Fihn: Från Stockholms universitet till Nobels fredspris