Skål med champagneglas
Skål med champagneglas. Foto: Jeanette Nordström

Tanken bakom ceremonin är att uppmärksamma den studieinsats som ligger bakom en kandidatexamen. Idag får en student som har tagit ut en kandidatexamen sitt diplom med posten.
–Det kan kännas snopet och inte så högtidligt, säger Matilda Kjellqvist Videla, ordförande för Humanistiska föreningen och en av initiativtagarna till kandidatceremonin. Studenter vid Humanistiska fakulteten har länge efterfrågat ett ordentligt avslut och Humanistiska föreningen anser att det är viktigt att vara lyhörd för den här sortens önskemål, eftersom föreningen finns för studenternas skull. Det bör framhållas att det är en bedrift att ha genomfört en akademisk utbildning oavsett nivå. Kandidatceremonin blir en bekräftelse på att studentens prestation inte går obemärkt förbi, fortsätter Matilda. 

En nygammal tradition

Det är andra gången som kandidatceremonin anordnas, men det är inte en ny tradition utan snarare en nygammal tradition. Under 1990-talet arrangerade Humanistiska föreningen ett liknande evenemang tillsammans med de andra fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet. Enligt Matilda har det också funnits en tradition av att skicka en gratulation från föreningen till de studenter som har avlagt sin examen. 

Ett samarbete med Humanistiska fakulteten

Humanistiska föreningen står värd för och arrangerar kandidatceremonin, men det hade inte varit möjligt att genomföra utan ett samarbete med den Humanistiska fakulteten för att nå ut till så många studenter som möjligt. Fakulteten har varit otroligt hjälpsam i arbetet med att sprida informationen vidare säger, berättar Matilda. Under kandidatceremonin höll Elisabeth Wåghäll Nivre, dekan vid Humanistiska fakulteten och professor i tyska, ett tal om den humanistiska utbildningens utveckling och om vikten av en humanistisk utbildning i dagens samhälle. Inspektor Bengt Novén, professor i franska, delade ut diplom å humanistiska föreningens vägnar.
–Vi ser det som väldigt positivt att såväl förening som fakultet kan stå som avsändare när det gäller att tacka av studenterna. Det ger tyngd åt ceremonin, säger Matilda. 

Josefine Eriksson
Josefine Eriksson. Foto: Jeanette Nordström

På väg mot en humanistisk framtid

Två av deltagarna, Yuhua Liu och Josefine Eriksson, som har tagit ut sin kandidatexamen och firades av på Gula villan, uttryckte båda stor glädje över att ha deltagit i kandidatceremonin. De tyckte att det var toppenbra ordnat och ett fint minne för livet.

Yuhua Liu har läst Kulturvetarprogrammet med konstvetenskap som huvudområde. Genom sitt program har hon lärt känna den klassiska och moderna västerländska konsten, samtidigt som hon har fått en ny syn på människan, som hon kommer att ha nytta av i hela sitt liv. Hon är dock stoltast över att ha klarat av utbildningen på svenska och känner stor tacksamhet till det svenska samhället med avgiftsfri universitetsutbildning. Yuhuas planer för det närmaste året är att fortsätta studera och hon har sökt masterprogrammet i konstvetenskap.

Josefine Eriksson har en kandidatexamen i etnologi och de närmaste planerarna är att jobba som museipedagog på Skansen fram till oktober, ett drömjobb för en etnolog. Därefter väntar arbete på Armémuseum, där hon har arbetat tidigare. Josefine hoppas på att få jobb på Stadsmuseet när de öppnar i november.

Om att vara alumn och hålla kontakten

Yuhua Liu
Yuhua Liu. Foto: Jeanette Nordström

Efter diplomutdelningen delade Jeanette Nordström från det centrala alumnteamet ut en Stockholms universitets-pin, med en uppmuntran om att gå med i Stockholms universitets alumnnätverk och önskemålet att hålla kontakten med universitetet.

Josefine säger att hon inte har tänkt så mycket på vad det innebär att vara alumn och hur man skulle kunna hålla kontakt med Stockholms universitet, men att det skulle vara kul att få veta vad som är på gång och få inbjudningar. Yuhua vill inte bara vara stolt över sitt universitet utan vill också att hennes universitet ska vara stolt över henne. Hon ser fram emot att ta del av information om vad som händer på Stockholms universitet och hoppas också kunna bidra med någonting till sitt universitet.
–Alumnverksamhet är ett av de bästa sätten att hålla kontakt med universitetet och alumner kan få svar och hjälp med de flesta frågorna, säger Yuhua.

Här hittar du mer information om universitetets alumnverksamhet.