Månadens alumn

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan
  5. Alumn
  6. Månadens alumn
Katarina Bendtz ny toppyta

Katarina Bendtz har alltid rört sig över ämnesgränserna. Som liten stod valet mellan konditor och matematikprofessor. Det blev varken det ena eller det andra, men väl en disputation i partikelfysik.

toppyta Patrik Hadenius

Som nytillträdd vd för Utgivarna är Patrik Hadenius viktigaste uppgift att lotsa ett nytt medieetiskt system för press, radio och tv i mål. Men han försöker ta några pauser också.

startsida B toppyta

Det började med bikupor för honungsbin och har fortsatt med trädgårdar och utbildning för att sprida kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och urban hållbarhet.

ingångssida toppyta

Tanja Holm är journalisten som åkte till Jemen för att bevaka landets inre stridigheter. Hon kom att stanna där i fem år och skrev inte bara en mängd artiklar utan också en reportagebok om ett land på randen till inbördeskrig.

Johanna Palmström

Politik och feminism engagerar Johanna Palmström. Studierna vid Stockholms universitet inspirerade henne att arbeta vidare med dessa frågor. Nu är hon aktuell med en bok om Gudrun Schyman.

toppyta alumn carolin

Efter att ha läst programmet Ekonomi och IT på Stockholms universitet fick Carolin Solskär en plats som trainee på Microsoft. Och i höstas fick hon flera tusen personer att samlas för att uppmärksamma #Metoo.

Parul Sharma

Som vd för och grundare av The Academy for human rights in business har Parul Sharma utbildat och stöttat över 500 företag i Indien, Kina, Pakistan, Finland och Sverige i hållbarhetsfrågor.