Ann-Marie Begler. Foto: Monica Ryttmarker
Ann-Marie Begler. Foto: Monica Ryttmarker
 

– Jag var lite för mycket ”doer” för att vara en bra socialsekreterare. Problemet var att jag hela tiden ville tala om för mina klienter hur de skulle göra och inte låta dem komma fram till det själva.
När Ann-Marie Begler, sedan fem år generaldirektör för Skolinspektionen, läste till socionom på 70-talet delade utbildningen lokaler med juristutbildningen i C-huset i Södra huset:
– Utbildningarna var varandras motsatser. Socionomutbildningen på den tiden var inte akademisk och det fanns ingen professor i socialt arbete.
Samma drivkraft som fick henne att börja läsa till socionom har drivit henne hela livet – en vilja att förändra samhället till det bättre, att minska på orättvisorna i samhället. Hon berättar att utbildningen på 70-talet visserligen saknade ämnesdjup, men i stället läste hon och hennes kurskamrater lite av väldigt mycket:
– Lite som chefsuppdraget, det krävs bredd för att hantera olika situationer. 

Trivs med att fatta beslut

Trots att Ann-Marie Begler egentligen kanske inte passade så bra som socialsekreterare arbetade hon med det i sex år. Hon fortsatte som utredare inom Stockholms stad och sedan på Socialstyrelsen där hon sökte chefsjobb eftersom det var det enda sättet att komma vidare. Det visade sig att hon hade rätt typ av ledaregenskaper:
– Det är roligt att vara chef – och det blir roligare med åren. Jag tycker om att fatta beslut och att jobba med människor. Och jag trivs med att jobba med förändringsarbete av både strukturer och kulturer.
Skolinspektionen är en ung myndighet som Ann-Marie Begler byggt upp från början sedan inspektionsdelen skildes från Skolverket 2008. En stor del av personalen följde med från Skolverket, bland annat många pedagoger, men det behövdes också andra kunskaper. Ann-Marie har arbetat mycket för att få ihop rätt blandning av kompetenser för att skapa en myndighet där barn- och elevperspektivet genomsyrar allt.
– Vi arbetar inte på rektorernas, lärarnas eller föräldrarnas uppdrag, utan står hela tiden på elevernas sida.

Bygger upp och förändrar organisationer

Även hennes tidigare chefsposter har handlat om att bygga upp och förändra verksamheter med fokus på människor, ofta utsatta sådan. Hon var generaldirektör för Brottsförebyggande rådet då det slogs ihop med Polishögskolans forskning och har varit vice rikspolischef.
– Det var det mest annorlunda jag gjort, att leda en jätteorganisation som Rikspolisstyrelsen kräver uthållighet och tålamod. Chansen är stor att det ser annorlunda ut långt ut i organisationen än vad det var tänkt från början, men det var roligt att prova på.
Ann-Marie Begler föredrar att leda myndigheter som Skolinspektionen och Socialstyrelsen:
– De är lagom stora så att arbetet blir omväxlande och jag tror dessutom att mitt ledarskap har stor betydelse för verksamheten.
Hon har också haft ett antal olika utredningsuppdrag och sitter sedan 2010 i styrelsen för Stockholms universitet. På frågan om hon vill läsa någon universitetskurs för nöjes skull blir svaret att det får vänta tills efter pensionen.