Beatrice Fihn. Foto: ICAN
Beatrice Fihn. Foto: ICAN
 

(Artikeln publicerades i mars 2017 och uppdaterades 14 december 2017.)

Redan under uppväxten i Göteborg diskuterade föräldrarna samhällsfrågor vid köksbordet. Beatrice Fihn blev snart även själv intresserad av politik och internationella frågor, framför allt om miljö, mänskliga rättigheter och flyktingar.

Efter gymnasiet sökte hon till Stockholms universitet och läste fristående kurser, främst i internationella relationer, så att det blev en kandidatexamen. På kurserna avhandlades teorier kring säkerhetspolitik samt kärnvapen- och avspänningsfrågor. Beatrice fascinerades av frågorna men insåg att verkligheten var mer komplex; teorierna kunde inte förklara allt det som hände ”på golvet” när dessa frågor diskuterades.

Inom ramen för studierna fick hon praktik på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Stockholm. Där lärde hon sig mycket om framför allt FN och den politiska processen. Praktiktiden tog även henne till Genève och IKFF:s kontor där. Beatrice fick sätta sig in i arbetet i FN:s nedrustningskonferens och Rådet för mänskliga rättigheter. Det blev möten med bland annat ambassadörer för Ryssland och USA.

– I Genève fick jag lära mig hur realpolitiken fungerar och hur viktigt det kan vara för parterna att ett kommatecken hamnar rätt, säger hon.

Arbete i Genève

Efter examen 2008 flyttade Beatrice tillbaka till Genève där hon arbetade på en bank samtidigt som hon läste juridik i London. Efter en kortare anställning på ett säkerhetspolitiskt institut gick hon tillbaka till IKFF och ledde organisationens nedrustningsarbete under fyra år. Bland arbetsuppgifterna fanns att bevaka vad som skedde i olika nedrustningsförhandlingar. Hon valdes även in i styrelsen för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som är ett internationellt nätverk för att avskaffa kärnvapen. Eftersom organisationen då inte hade någon chef kom hon att utföra många av de arbetsuppgifter som skulle ha legat på chefen. 2014 utsågs hon så till chef för ICAN. Sekretariatet är inte stort, där arbetar fem personer, men ICAN är en kampanjorganisation med över 400 organisationer i närmare 100 länder i ryggen. Det gör ICAN till en tung aktör.

Beatrice Fihn tillsammans med skådespelaren Michale Douglas vid en presskonferens i Genève. Foto: Tim Wright
Beatrice Fihn tillsammans med skådespelaren Michalel Douglas vid en presskonferens i Genève. Foto: Tim Wright/ICAN

Mål att förbjuda kärnvapen

Målet för arbetet är tydligt – ett förbud mot kärnvapen. I arbetet för att nå dit är det viktigt för ICAN att mobilisera medlemsorganisationerna och deras medlemmar.

– Vi försöker att arbeta så effektivt som möjligt med de resurser vi har och då är det mest effektivt att använda sig av de organisationer och engagerade medlemmar som redan finns. Förutom att producera kampanjmaterial och uttala sig i media består en stor del av Beatrices arbetstid av påverkansarbete bakom kulisserna. Det gäller såväl gentemot de personer som sitter med vid nedrustningsförhandlingarna som med tjänstemän som handlägger dessa frågor i olika länder.

Förhandlingar i New York

Resande är en ofrånkomlig del i arbetet. Senaste året har det blivit flera resor till New York och FN. I december 2016 beslutade FN:s generalförsamling att under 2017 påbörja förhandlingar om ett internationellt juridiskt bindande avtal om att olagligförklara kärnvapen. Uner våren var en förhandlingsrunda och efter den andra rundan i New York i somras kom parterna fram till ett avtal om att förbjuda kärnvapen. Visserligen står ingen av kärnvapenmakterna bakom avtalet men processen pågår nu att bland de stater som sagt jag till avtalet att ratificiera det.

Kärnvapen ska bli oattraktiva

Beatrice håller med om att det ibland kan vara frustrerande att arbeta med nedrustningsfrågor. Men genom att jobba smart och effektivt kan arbetet ge resultat.

– Civilsamhället har stor makt. För stater är det viktigt hur de ses av omvärlden och de egna medborgarna. Lyckas vi förändra normer och om värderingar förändras har det stor betydelse. Vårt arbete syftar till att tala om kärnvapen på ett nytt sätt. Vi ska göra att kärnvapen ses som något oattraktivt.

Vad har du för råd till en student som vill gå i dina spår?

– Ägna dig inte enbart åt studier. Engagera dig även i olika organisationer, själv var jag aktiv i Utrikespolitiska föreningen. Det är också viktigt att komplettera de teoretiska studierna med praktik. Då är det lättare att förstå vad man vill jobba med. Att ta ett utbytesår under studietiden är också bra.

Vad gör du om fem år?

– Då har jag nog flyttat hem till Sverige och jobbar inom någon frivilligorganisation. Jag har kanske bytt område, till mänskliga rättigheter, jämställdhet eller miljö. Det saknas inte saker som behöver fixas i världen och här i Sverige! 

Tog emot Nobels fredspris i Oslo

I början av oktober kom det omtumlande beskedet att ICAN tilldelas Nobels fredspris 2017. Det har sedan dess varit en hektisk tid för Beatrice. Den 10 december tog hon tillsammans med Satsuko Thurlow, som överlevde atombomben mot Hiroshima 1945, emot Nobelpriset i Oslo.