Gunilla Nordlöf ha inte haft någon karriärplan utan i stället varit styrd av lust och nyfikenhet; hon har tagit tillfällena i flykten. Det har lett henne från näringslivet in i statsförvaltningen och olika chefspositioner tills hon slutligen blev generaldirektör.

– Jag borde kanske ha haft mer av en plan. Jag har jobbat på och utvecklat verksamheter och förhoppningsvis mig själv i samband med det, säger hon.

Ekonomexamen från Stockholms universitet

Karriären började med studier i industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Innan hon var färdig civilingenjör började hon på Ericsson och hann bland annat med tre år i Paris där hon var med och byggde upp en ny verksamhet. Tiden gick, hon arbetade med projekt och ekonomi i olika former på Ericsson, men utan examen, tills hon bestämde sig för att komplettera med mer ekonomistudier, denna gång vid Stockholms universitet. På två år var hon klar med ekonomexamen och hann dessutom bli intresserad av nationalekonomi och fördjupa sig i det.

– Studierna gav mig kunskap och förmåga att förstå ekonomiska, tekniska och matematiska samband. Numera leder och utvecklar jag verksamhet och tar inte själv fram statistik eller gör egna kalkyler, så den kunskapen ligger i träda. Men jag kan förstå, tolka och diskutera det andra gör, säger Gunilla Nordlöf.

– Glädjen i att lära sig nya saker fick sitt lystmäte på universitetet. Det är fantastiskt kul att plugga.

Intresse för ledarfrågor

Efter en kort period på Ericsson började Gunilla inom statsförvaltningen. Först som analytiker på Ekonomistyrningsverket strax innan verksamheten bröts ut ur Riksrevisionsverket.

– Det gav en bra insikt i hur statsförvaltningen fungerar och det var spännande att få lära sig så mycket. De allra flesta vet faktiskt inte hur Sverige styrs, säger hon.

Efter ett par år blev hon utvecklingschef, sedan började hon på Riksgälden som ekonomichef. Så småningom blev hon administrativ chef och till sist linjechef. Hon har också arbetat på Näringsdepartementet och Finansdepartementet som bland annat finansråd och avdelningschef.

Innan det första chefsjobbet hade Gunilla Nordlöf inte tänkt på möjligheten att bli chef, men hennes dåvarande chef frågade henne om hon var intresserad av att prova på.

– Och det var väldigt roligt! Jag blev intresserad av ledarskapsfrågor och fick möjlighet att utveckla det.

Tjusningen är att arbeta med människor. Även om hon medger att det kanske är något av en kliché, så är det i relationer man utvecklas:

– Att sätta ihop team så att rätt man är på rätt plats är spännande. Och för den som är genuint intresserad av verksamheten och har en idé och vision vad man kan göra, är det en fantastisk möjlighet, säger hon.

Generaldirektör för Tillväxtverket

Sedan tre år tillbaka är Gunilla Nordlöf generaldirektör för Tillväxtverket, ett uppdrag som gör att hon får knyta ihop sin erfarenhet av näringslivsfrågor och sitt intresse för att förstå företagens villkor med sin förståelse för statsförvaltning och hur myndigheter kan arbeta och utvecklas – och vad som krävs av en myndighet. Tillväxtverkets uppdrag är att skapa goda förutsättningar för företag att utvecklas i hela Sverige, därför finns också åtta kontor runt om i landet. Gunilla Nordlöf arbetar även internationellt bland annat i en arbetsgrupp på EU-nivå som arbetar för regelförenklingar för företagare. Hon började på Tillväxtverket året efter att myndigheten haft en turbulent tid och den tidigare generaldirektören sparkats på grund av bland annat myndighetens vidlyftiga festnotor. Tillväxtverket ska satsa på det som ger reella resultat och det som på bästa sätt ger staten valuta för sina pengar, men också på sådant som leder till långsiktig strukturell utveckling, därför finns det en viss balansgång mellan att våga ta risker och en oro för att göra fel, som Gunilla tycker är intressant och viktig att arbeta med.

För en tid sedan flyttade Tillväxtverket till nya lokaler som är aktivitetsbaserade, det vill säga ingen har ett eget rum utan väljer arbetsplats utifrån arbetsuppgift:

– Det är fantastiskt med alla nya möten! Som generaldirektör möter jag medarbetarna på ett helt annat sätt än om jag skulle ha ett eget rum, säger Gunilla Nordlöf.