Mentorskapsprogram. Foto: Lena Johansson
Johanna Källén Fox och Naomi Terry är ett av alumnstudentparen. Här träffas de för första gången över en lunch. Foto: Lena Johansson


Startskottet för programmet föregicks av två workshops, en för mentorer och en för studenter, där en mentorskapsexpert konsulterats för att hjälpa deltagarna att få ut så mycket som möjligt av programmet. Engagemang, öppenhet och kommunikation var några faktorer som de båda grupperna lyfte fram under sina respektive workshops.
Naomi Terry läser masterutbildningen i Social Ecological Resilience for Sustainable Development. Hon har matchats ihop med Johanna Källén Fox som blev klar med samma utbildning 2014.
–  Jag hoppas att få nya perspektiv kring vilka möjligheter som finns efter studierna, säger Naomi Terry. Att ha någon att prata och bolla idéer med. Det har funnits perioder tidigare i mitt liv då jag skulle ha uppskattat en mentor. Jag ser fram emot att ha den möjligheten nu.

Nytta av kunskaper från studierna

Johanna Källén Fox hoppas kunna ge stöd utifrån vad Naomi Terry vill ha ut av mentorskapet och nämner just sina erfarenheter efter studietiden som ett område.
– Jag visste inte riktigt hur jag utifrån den kunskap jag hade skulle marknadsföra mig själv i intervjusammanhang. Förhoppningsvis kan jag hjälpa Naomi se hur man kan applicera det man lärt sig i andra kontexter än i akademin. Jag har själv haft nytta av kunskaperna från studierna i situationer där jag inte trodde att de skulle vara användbara.
Naomi Terry vet inte om hon vill fortsätta forska efter studierna eller arbeta utanför universitetet.
– Jag vet inte riktigt vilken väg jag ska välja men jag oroar mig inte över framtiden. Jag trivs med att studera just nu men kommer nog inte att fortsätta inom akademin. Jag vill få användning av det jag lärt mig och samtidigt vara mina värderingar trogen.
De hoppas kunna vara öppna med varandra och dela med sig av tankar och erfarenheter. Men även att prata om skillnader i hur de ser på saker.
– Ibland kan skillnaderna vara det som är det mest intressanta säger Johanna Källén Fox.

Samarbete förvaltning och kärnverksamhet

Birgitta Åkerman är studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning och har matchat ihop studenter med alumner.
– Jag frågade tjugo alumner och elva sa ja. De var så positiva. Studenterna var lite svårare, de inser inte alltid sitt bästa, säger hon.
Hon menar att stödet från den centrala alumnverksamheten varit avgörande för att komma till skott med ett mentorskapsprogram.
– Det är fullständigt nödvändigt med någon som samordnar och koordinerar. De sätter ramarna och vi fyller på med innehåll. Vi har fått ett mycket bra stöd kring hur vi ska gå tillväga. Allt från hur vi ska formulera oss till att strukturera projektet. Jag tycker att det är ett skolexempel på samarbete mellan förvaltning och institutioner. Det gör att vi kan göra det här som vi tycker är så viktigt men annars inte mäktar med. Det är en fröjd att se.


Mentorskapsprogrammet i korthet

•    Alumnkoordinatorerna vid Samverkansavdelningen har tagit fram projektplan och riktlinjer för programmet. De arrangerar även alla evenemang.
•    Institutionerna rekryterar och parar ihop studenter och alumner.
•    Programmet pågår mellan oktober 2019 och maj 2020.
•    Åtta institutioner med totalt cirka 50 matchade alumn- och studentpar deltar