Photo: Niklas Björling
Photo: Niklas Björling


Målet med mentorskapsprogrammet är att sätta studenter i kontakt med alumner för ömsesidig nytta och att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen i fråga.

Alumnkoordinatorerna vid Samverkansavdelningen har tagit fram projektplanen och riktlinjerna för mentorskapsprogrammet, och arrangerar dess alla evenemang. Institutionerna i sin tur rekryterar sina studenter och alumner och parar ihop dem. De gemensamma evenemangen hålls på engelska. Syftet med evenemangen är att stärka engagemanget hos studenterna (adepterna) och mentorerna som deltar i mentorskapsprogrammet, att erbjuda utvecklande aktiviteter och att inspirera och motivera deltagarna.


Tidsplan för mentorskapsprogrammet 2019-2020

september 2019

Workshop för adepter/Mentee Workshop
Tid: 15.00-17.00
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8

oktober 2019

Workshop för mentorer/Mentor Workshop
Tid: 17.30-18.30
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8

Kick-off för alla deltagare/Kick-Off (all)
Tid: 18.30
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8

januari 2020

Möte om nästa steg/Next-Steps Meeting
Tid: 17.30
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115

mars 2020

Lunch med erfarenhetsutbyte för adepter/Experience Sharing Lunch for mentees
Tid: 11.30-13.30
Plats: Lantis

maj 2020

Mingel för mentorer/Mentor Mingle
Tid: 17.00-18.00
Plats: Ej fastställt

Avslutningsmiddag/Celebration Dinner
Tid: 18.00-21.00
Plats: Ej fastställt

Deltagande institutioner 2019-2020

  • Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  • Institutionen för molekylär biovetenskap
  • Institutionen för biologisk grundutbildning
  • Institutionen för mediestudier
  • Institutionen för astronomi och Fysikum
  • Kulturgeografiska institutionen
  • Stockholms Resilienscentrum

För mer information, kontakta Erica Öjermark Strzelecka vid Samverkansavdelningen.