Möt några deltagare i programmet

Att delta i programmet kan vara väldigt lärorikt och givande, oavsett om du är student eller alumn. Ta gärna del av några av deltagarnas förväntningar inför programmet samt erfarenheter av att ha varit med. 

Förväntningar: Möt Naomi och Johanna

Erfarenheter: Möt Akshay och Annette

Institutionerna matchar alumner och studenter

Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet både övergripande på central nivå samt på lokal nivå vid institutionerna. Det är institutionerna som deltar i programmet som matchar studenter och alumner. Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter samt att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen i fråga.

Programmet pågår ett läsår och inleds med en workshop kring mentorskap för studenter respektive alumner. Därefter sker en gemensam uppstart och de matchade paren ses för första gången. Tanken är sedan att de ska ses regelbundet under läsåret. Halvvägs in i programmet sker ytterligare en gemensam träff. Programmet avslutas i maj.  De gemensamma evenemangen hålls på engelska. Syftet med evenemangen är att stärka engagemanget hos studenterna (adepterna) och mentorerna som deltar i mentorskapsprogrammet, att erbjuda utvecklande aktiviteter och att inspirera och motivera deltagarna.

Här kan du läsa om förra årets kick off för programmet.

Är du alumn och intresserad av att bidra som mentor? Kontakta din institution för att höra om de har planer på att delta vid kommande mentorskapsprogram. 
Du kan också höra av dig till den centrala alumnverksamheten. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Deltagande institutioner 2020-2021 

 • Engelska institutionen
 • Fysikum
 • Institutionen för astronomi
 • Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Insitutionen för folkhälsovetenskap
 • Insitutionen för lingvistik
 • Institutionen för mediestudier
 • Institutionen för molekylär biovetenskap
 • Kulturgeografiska institutionen
 • Stockholms Resilienscentrum
 • Socialantropologiska institutionen

För mer information, kontakta Erica Öjermark Strzelecka vid Studentavdelningen.