Tomas Tranströmer. Foto: Albert Bonniers Förlag
Tomas Tranströmer. Foto: Albert Bonniers Förlag
 

Studierna i litteraturhistoria med poetik, religionshistoria samt psykologi ingick i hans filosofie kandidatexamen 1956. Efter att han avslutat sina akademiska studier anställdes han som assistent vid Psykotekniska institutet vid Stockholms högskola 1957. 

Hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten 1990

Tomas Tranströmer, född 1931, framstår inte bara som en av seklets stora svenska poeter. Han är också internationellt en mycket uppburen diktare, översatt till mer än trettio språk.

Ledande poeter i skilda länder har också tagit djupa intryck av hans konst, bland andra Tranströmers kinesiske uttolkare Bei Dao och nobelpristagaren Joseph Brodsky, som de båda själva omvittnat. Brodsky har dessutom föreslagit Tranströmer som kandidat till nobelpriset i litteratur. Tranströmer bedrev sina studier och sin första yrkespraktik vid Stockholms universitet, och det första större verket om hans poesi - Kjell Espmarks "Resans formler" - (1983) utkom här.

Från programmet för installations- och promotionshögtidligheten i Stadshuset den 21 september 1990.