Innan alumnföreläsningen fick minister Per Bolund en rundvandring i Geovetenskapernas hus. Han besökte bland annat ett islaboratorium, fick ta del av professor Martin Jakobssons forskning från fjolårets SWERUS-polarexpedition samt träffa Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing. Det blev även tillfälle för honom att träffa några av hans tidigare lärare och forskarkollegor innan det var dags att inta scenen i Nordenskiöldsalen.
Innan alumnföreläsningen fick minister Per Bolund en rundvandring i Geovetenskapernas hus. Professor Margareta Hansson visade islaboratoriet och berättade om den klimatforskning som bedrivs där via iskärnor, han fick ta del av professor Martin Jakobssons forskning från fjolårets SWERUS-polarexpedition samt träffa Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing. Det blev även tillfälle för honom att möta några av hans tidigare lärare och forskarkollegor innan det var dags att inta scenen i Nordenskiöldsalen.
Ett sjuttiotal alumner hade anslutit för att lyssna Per Bolunds föreläsning Biologen på Finansdepartementet. Prorektor Hans Adolfsson inledde träffen genom att hälsa alla välkomna och berätta om samverkans- och alumnverksamheten vid Stockholms universitet. Per Bolund höll ett mycket trevligt och personligt föredrag om sin karriär fram till dagsläget i maktens korridorer. Han återkom flera gånger till vikten av att blanda olika discipliner och ämneskompetenser samt vikten av att arbeta för en hållbar ekonomi. Han passade även på att hylla naturvetenskapen som det framtida ämnet och avrundade med att han gärna återvänder till Stockholms universitet och forskningen framöver. Efter föredraget var det många i publiken som passade på att ställa olika frågor – Vad gör du egentligen på dagarna? undrade en nyfiken student i kåroverall. Även på det efterföljande minglet var det många som tog tillfället att prata vidare med ministern som fick en hel klunga intresserade kring sig.
Ett sjuttiotal alumner hade anslutit för att lyssna till Per Bolunds föreläsning Biologen på Finansdepartementet. Prorektor Hans Adolfsson inledde med att hälsa alla välkomna och berätta om samverkans- och alumnverksamheten vid Stockholms universitet. Per Bolund höll därefter ett mycket trevligt och personligt föredrag om sin karriär fram till dagsläget i maktens korridorer. Han återkom flera gånger till vikten av att blanda olika discipliner och ämneskompetenser samt att arbeta för en hållbar ekonomi. Han passade även på att lovorda naturvetenskapen som det framtida ämnet och avrundade med att han gärna återvänder till Stockholms universitet och forskningen framöver. Efter föredraget var det många i publiken som passade på att ställa olika frågor – Vad gör du egentligen på dagarna? undrade en nyfiken student i kåroverall. Även på det efterföljande minglet var det många som tog tillfället att prata vidare med ministern som fick en hel klunga intresserade kring sig.
I samband med Alumnträffen hölls en prisutdelning. Anders Snell, ledamot vid Stiftelsen ÅForsk, delade ut 2015 års Kunskapspris till en mycket rörd och glad Per Holmlund, professor vid Institutionen för naturgeografi. – När jag fick höra att universitetet nominerat mig till detta pris kände jag mig mycket hedrad, berättade Per. Det är roligt att få uppskattning för det man gör - det kändes mycket bra! När sen ÅForsk meddelade mig att jag fått priset kändes det helt fantastiskt!
I samband med Alumnträffen hölls en prisutdelning. Anders Snell, ledamot vid Stiftelsen ÅForsk, delade ut 2015 års Kunskapspris till en mycket rörd och glad Per Holmlund, professor vid Institutionen för naturgeografi. – När jag fick höra att universitetet nominerat mig till detta pris kände jag mig mycket hedrad, berättade Per. Det är roligt att få uppskattning för det man gör - det kändes mycket bra! När sen ÅForsk meddelade mig att jag fått priset kändes det helt fantastiskt!


Per Bolund, Månadens alumnporträtt februari 2015

Ta del av programmet till alumnträffen

Text och foto: Eva Enarson, mars 2015