Rosor utanför Bloms hus. Foto: Per Larsson
Foto: Per Larsson


Biblioteksresurser

Som alumn har du fortfarande tillgång till en del av universitetsbibliotekets resurser. Du kan låna tryckta böcker samt läsa e-resurser på plats i biblioteket. Observera att du inte kan låna böcker ur kurslitteratursamlingen eller nå e-resurser hemifrån.

Du kan skapa eller ändra din inloggning till biblioteket på denna länk.

Forska

Har du tagit magister- eller masterexamen och är intresserad av att börja forska? Läs mer om universitetets forskarutbildningar här.

Jobbannonser

MyCareer kan du som student eller alumn skapa ett konto och få tillgång till jobbannonser. Representerar du ett företag eller en organisation kan du annonsera här.

Studera

Är du sugen på att ta upp studierna igen? Kanske vill du komplettera din kandidatexamen med en masterutbildning? Eller läsa en kvällskurs vid sidan av arbetet? Här hittar du information om våra utbildningar.

Studieintyg

Här hittar du information om hur du gör för att få en sammanställning av dina studieresultat.

Utomlands

Är du alumn och bor utanför Sverige? Läs mer om vår internationella alumnverksamhet på de engelska alumnsidorna: su.se/alumni.