Karolina Lisslö vid en av bikuporna på Kulturhuset tak. Foto: Joakim Kocjanic
Karolina Lisslö vid en av bikuporna på Kulturhuset tak. Foto: Joakim Kocjanic
 

Gallerian Mood, advokatbyrån Linklaters, H&M , White Arkitekter, Stockholmsmässan, Stockholmshem, Amf, Fabergé, Huge fastigheter, Svenska kyrkan och Rosendals trädgårdar. Vad har de gemensamt? Jo, alla hyr bikupor från Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg som driver företaget Bee Urban.

 

Karolina och Josefina beskriver sig som två miljömedvetna biologer från Stockholms universitet. Deras företag är ett bra exempel på det som kallas socialt entreprenörskap – en kombination av företagande och socialt ansvarstagande. I deras fall handlar det om att sprida medvetenhet och kunskap om hur viktiga bin är för pollinering av blommor, träd och andra växter. Och deras perspektiv är inte enbart det lokala, de lyfter gärna fram att det globala pollineringsvärdet bina utför är värderat till hela 1 900 miljarder kronor och att 84 procent av all växtlighet i EU är i behov av pollinering.

– Skulle bina försvinna helt skulle vi inte få tillgång till vare sig frukt, grönsaker, och köttpriserna skulle antagligen skjuta i höjden. Vår kost skulle begränsas till majs, vindpollinerade sädesslag och ris, så vi skulle med andra ord få galopperande skörbjugg, säger Karolina Lisslö.

I de områden där bina redan försvunnit, exempelvis i Sichuan i Kina, har man fått ta hjälp av byborna som handpollinerat fruktträden. Det har också blivit allt vanligare att man hyr i bin till sina åkrar, till exempel hyr man in cirka en miljon bikupor per säsong till mandelodlingarna i USA.

Ökad medvetenhet

I en tid då allt fler företag vill visa att det tar ett socialt ansvar och jobbar med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) såg Karolina och Josefina sin möjlighet. Genom att hyra ut bikupor kan de bidra till bättre pollinering i stadskärnorna och ökad medvetenhet om binas betydelse samtidigt som företagen kan visa att de är aktiva på CSR-området.

Bee Urban hyr ut bikupor till företag och sköter driften av kuporna. De tar även hand om honungen som sedan tillfaller kunderna som ett tack för deras insats. Honungen kostar mer än vad den gör i affären – men den har också en ”bra” bismak. Genom att betala litet extra för honungen kan företagen kommunicera att de tar ansvar ansvarstagande och bidrar till ett mer ekologiskt hållbart samhälle både internt och externt. Företagen som har kuporna erbjuds även föreläsningar om ekologisk hållbarhet och binas betydelse.

Idag har företaget 34 bikupor på 17 olika ställen i Stockholm – flera av dem mitt inne i city. Möjlighet finns även att adoptera bin för ett par kronor per bi och år. Dessutom deltar Bee Urban i olika forskningsprojekt rörande bi-hälsa.

www.beeurban.se

Stöd för socialt entreprenörskap

Bee Urban är ett av ungefär 30 företag som får stöd av Center för socialt entreprenörskap (CSES) vid Stockholms universitet. www.cses.se