En deltagare på Starta eget dagen 2018 berättar om det stöd som Stockholms universitet erbjuder.

Rådgivning

Det är din idé och det är du som vet bakgrunden till den och dina förhoppningar om utveckling. Det vi kan hjälpa dig med är hur du tar din/dina idéer vidare, till exempel genom olika former av samarbeten, utveckling av produkter eller start av företag. Vi ger också råd i frågor som handlar om rättigheter, avtal, presentation- och skydd av idéer, strategier, finansieringsmöjligheter samt idé- och affärsutveckling.

För rådgivning riktad mot studenter samarbetar vi med organisationen Drivhuset.

Fördjupat stöd

När du kommit så här långt är det dags för nästa steg. Vi kan erbjuda ett skräddarsytt inkubatorprogram, så att du kan utveckla dina affärsidéer när du är på väg att bilda företag. Nystartade företag med anknytning till universitetet kan söka startkapital hos SU Holding AB. SU Holding är ett företag med nära koppling till Stockholms universitet. Här kan du läsa om vad det innebär.

Så här går det till

Innovationskontoret är Stockholms universitets rådgivningsfunktion för innovation. Vid ett första rådgivningsmöte går vi igenom din idé, bakgrunden och hur du vill utveckla idén på kort respektive lång sikt. Innan mötet är det bra om du funderar på vilket/vilka problem din idé kommer att lösa, vilken/vilka lösningar finns det på det problemet idag? Vi vill också veta om det är fler än du som är involverade i skapandet av idén, och om du har presenterat idén för andra och i så fall i vilket sammanhang? Vår rådgivning och verksamhet är helt kostnadsfri och vi kombinerar den med olika utbildnings- och inspirationsaktiviteter.

SU Innovation blickar uppåt och framåt
Vi som arbetar med innovationsstöd vid Stockholms universitet. Främre raden från vänster: Aron Podavka, Christina Bendz och Charlotta Lindquist. Bakre raden: Mona Wilcke, Johan Arnell, Klas Magnusson och Tor Regberg.

 

Vill du boka tid för ett första möte?

För studenter
Aron Podavka, 070-799 31 76
Drop-in onsdagar 13-15, eller boka tid direkt på calendly.com/sthlm/drivhuset

För forskare, lärare och doktorander
Christina Bendz, 08-120 767 29
Claes Magnusson, 08-120 767 93
Charlotta Lindquist, 08-120 768 12
Drop-in onsdagar 13-15, eller mejla till innovation@su.se

I Villa Bellona arbetar också
Tor Regberg, 08-120 769 00
Johan Arnell, 08-120 767 44
Mona Wilcke, 0736-903 010

 

Villa Bellona
Villa Bellona - här finns det samlade innovationssystemet från och med hösten 2018.