Hitta rätt student genom karriärportalen

Stockholms universitet har jobb- och karriärportalen - MyCareer - för att underlätta kontakten mellan arbetsgivare och studenter. Via portalen, utformad i samarbete med det danska teknikföretaget Graduateland, kan du som arbetsgivare nå våra studenter, doktorander och alumner i början av sin karriär. Du kan annonsera jobb, praktikplatser och förslag till examensarbeten. Där finns också möjlighet att rikta ditt erbjudande till specifika studenter.

Träffa våra studenter på plats

Som arbetsgivare kan du besöka oss, informera om din verksamhet och rekrytera direkt på plats. På Frescati finns utställningsytor du kan hyra för att komma i kontakt med våra studenter. Vi anordnar även karriärseminarier där intressanta arbetsgivare kan medverka.

Studentuppsatser – en resurs för ditt företag

Har du en idé om ett ämne, ett fenomen, ett problem eller uppdrag som en student kan ta sig an inom ramen för ett uppsatsarbete? Våra studenter skriver sina akademiska uppsatser över hela terminen, oftast med start i slutet av augusti respektive januari.  

Ställ ut på de årliga arbetsmarknadsdagarna

Student- och fakultetsföreningar vid Stockholms universitet arrangerar årligen arbetsmarknadsdagar. Delta som utställare och presentera ditt företag eller din organisation inför framtida jobbrekrytering. Kontakta respektive förening för information om datum och kostnad.