SU Innovation blickar uppåt och framåt. Foto: Marianne Berggren

Sedan 2013 har Innovationskontoret uppdraget från Utbildningsdepartementet att hjälpa, stötta och inspirera forskare och studenter att vidareutveckla sina idéer.  

Innovationsprocessen utgörs av tre ben; Innovationskontoret, SU Inkubator samt SU Holding.

Innovationsprocessen

Innovationsprocessen börjar med Innovationskontoret som erbjuder rådgivning, hjälp med avtalsupplägg, patent, finansiering samt marknadsundersökningshjälp för att se vilka behov som finns på marknaden.

Innovationskontoret vägleder också hur man kan ta sina idéer vidare, till exempel genom olika former av samarbeten, utveckling av produkter eller start av företag.

Efter Innovationskontoret kan forskaren eller studenten gå vidare med sin idé till SU Inkubator som erbjuder ett skräddarsytt inkubatorprogram. Där erbjuds affärsrådgivning under ett års tid, parallellt med möjligheten till finansiering i form av investeringskapital från holdingbolaget. På så sätt blir SU Holding då delägare i det nybildade bolaget och i samband med det erbjuder SU Holding hjälper också till med vidare kapitalanskaffning.

Innovationskontoret, SU Inkubator samt SU Holding erbjuder därmed ett sammanhängande stöd under hela innovationsprocessen. 
Här ser du ett exempel på det stöd Innovationskontoret har gett. 
 

 

 

Kontakta oss

Villa Bellona

Innovationskontoret, SU Inkubator samt SU Holding sitter i Villa Bellona på Universitetsvägen 8 i universitetsområdet Frescati. 

E-posta SU Innovation: innovation@su.se