Hur går det till att köpa en utbildning?

Tillsammans med uppdragsgivaren skräddarsys en ny utbildning eller så kan en befintlig anpassas så att den stämmer överens vad gäller önskemål om innehåll, nivå och pedagogisk utformning.
Uppdragsutbildningen kan:

  • vara en endagskurs
  • ett helt paket av utbildningar under en längre period.
  • ske på förmiddag, eftermiddag eller kväll.
  • ske på samma dag och tid under hela perioden eller på olika dagar och tider.

Vad kostar det?

Kostnaderna för att utveckla en utbildning varierar eftersom den anpassas efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Avgiften beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Vad är skillnaden mellan en uppdragsutbildning och en vanlig högskoleutbildning - vem får delta?

Uppdragsgivaren bestämmer vem som får delta i uppdragsutbildningen.

Uppdragsutbildningar kan ha samma innehåll som ordinarie utbildning, även om deltagare i uppdragsutbildning inte är studenter vid universitetet enligt högskolelagen och högskoleförordningen. Det innebär att deltagarna ibland läsa tillsammans med ordinarie studenter. Det är lika höga krav på kvalitet i en uppdragsutbildning som på ordinarie utbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

Det är uppdragsgivaren som ställer villkor och avgör om personens förkunskaper är tillräckliga.

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, utbildningen kan ges till företag, organisationer eller myndigheter. Stat, landsting och kommun kan också köpa uppdragsutbildning av universitetet av tex arbetsmarknadsskäl. Även utländska arbetsgivare kan köpa uppdragsutbildning från svenska högskolor och universitet.

Vem ger utbildningen?

Universitetets forskare och lärare ger utbildningen. Uppdragsgivaren har möjlighet att påverka om uppdragsutbildningen ska genomföras i företagets, universitetets eller andra lokaler. Det går också att välja om det ska vara seminarier, workshops eller föreläsningar med deltagare på plats eller om utbildningen ska ske via lärplattform.

Kan utbildningen ge akademiska högskolepoäng?

Om utbildningen är poänggivande och deltagaren klarar examination kan man få högskolepoäng. Om det är en utbildning som leder till examen kan man också få examensbevis. Detta gäller även för den som inte har allmän behörighet genom gymnasiebetyg.

Vad avtalas?

Uppdragsgivaren och universitetet avtalar/överenskommer skriftligt om vad som ska gälla för uppdragsutbildningen. Där anges utbildningens innehåll, när och var utbildningen ska genomföras, antal medverkande samt pris.

Vem på Stockholms universitet ska jag vända mig till?

De flesta institutioner erbjuder uppdragsutbildning.