MTM tillgängliggör även teckenspråkig litteratur och ger stöd till taltidningar. MTM deltar också aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier. (Se upphovsrättslagens paragraf 17 om möjligheten till litteratur i anpassade format.)

Kurslitteratur i anpassade och tillgängliga format

MTM har även som uppdrag att anpassa kurslitteratur till studenter med läsnedsättning på högskola och universitet. All producerad litteratur finns i det digitala biblioteket legimus.se. Studenter med läsnedsättning kan vända sig till sitt lokala universitets- eller högskolebibliotek för vidare information och biblioteksservice.

Här följer adressen till Legimus med information kring litteratur och relaterade appar och programvaror: www.legimus.se/student