Nationell samordnare för särskilt pedagogiskt stöd

Kontakt

Samordnare, nationella medel för särskilt pedagogiskt stöd

Monica Svalfors
E-post: monica.svalfors@su.se

Rättssäker examination - en vägledande rapport

Se film från utbildningsdag 7 februari 2018:

Om anpassad examination i SLU:s kursplaner

Se film från utbildningsdagen 7 februari 2018:

Nais och dataskyddsförordningen

Se film från utbildningsdagen 7 februari 2018: