Nationell samordning av riktat pedagogiskt stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan
  5. Nätverk
  6. Nationell samordning av riktat pedagogiskt stöd

Nationella medel för riktat pedagogiskt stöd

Stockholms universitet har ett särskilt åtagande som omfattar att årligen fördela ett extra "högskolegemensamt" anslag mellan universitet och högskolor, så kallade riktade nationella medel. Medlen används till att delvis täcka kostnader för riktat (personellt) pedagogiskt stöd till studenter för att undanröja eller överbrygga funktionshinder i studiesituationen.

Två svalor på en telefonledning Foto: Mostphotos/Eira Nordström Källström

Samverkan en förutsättning

En förutsättning för att Stockholms universitet ska kunna genomföra åtagandet är naturligtvis samverkan med övriga universitet och högskolor, andra myndigheter och organisationer på området.

Fält med vallmo Foto: Mostphotos

Mer i detalj om åtagandet

Stockholms universitet samlar årligen in uppgifter om övriga lärosätens kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder i studiesituationen. Samtidigt inhämtas uppgifter om antalet kända studenter.

Blåklint i närbild Foto: Mostphotos

Samordnarnätverket

Vid alla universitet och högskolor finns det särskilda kontaktpersoner och samordnare av pedagogiskt stöd för studenter som möter eller upplever funktionshinder i studiesituationen.

Ekollon och eklöv Foto: Mostphotos/Barbro Wickström

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Legimus

MTM har som uppdrag att informera och sprida kunskap om talböcker, punktskrift, lättläst litteratur och nyheter, taltidningar och läsnedsättning.

Kontakt

Handläggare, nationella medel för riktat pedagogiskt stöd

Monica Svalfors
E-post: monica.svalfors@su.se

Erika Lempke
E-post: erika.lempke@su.se

Rättssäker examination - en vägledande rapport

Se film från utbildningsdag 7 februari 2018:

Om anpassad examination i SLU:s kursplaner

Se film från utbildningsdagen 7 februari 2018:

Nais och dataskyddsförordningen

Se film från utbildningsdagen 7 februari 2018: