Samtalen på seminariet i Seoul kommer bland annat handla om behovet av samarbete inom forskning och utbildning för att bygga internationell konkurrenskraft, men också för att bygga det goda samhället, den fungerande välfärden och demokratin.

– Det är ett intressant upplägg där forskare från sex svenska universitet tillsammans deltar i seminariet och därigenom på bred front marknadsför svensk forskning. Jag ser fram mot mötet i Korea och hoppas att det kommer att leda till såväl nya som förstärkta kontakter mellan forskare från universitetet och deras koreanska kollegor, säger Hans Adolfsson, prorektor vid Stockholms universitet.

Sju forskare från fyra institutioner

Från Stockholms universitet deltar från det samhällsvetenskapliga området professor Gunnar Andersson och doktoranden Li Ma vid Sociologiska institutionen samt docent Desheng Dash Wu och fil. dr Krishna Venkitachalam vid Företagsekonomiska institutionen. Från det naturvetenskapliga området deltar professor Johan Ström och docent Radovan Krejci vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi liksom professor Aatto Laaksonen vid Institutionen för miljö- och materialkemi.

Sverige på officiellt besök

I samband med Korea Excellence Seminar gör riksdagens talman Urban Ahlin ett officiellt besök i Sydkorea och deltar då även vid seminariet som en av huvudtalarna. ”Samtalen kommer bland annat handla om behovet av samarbete inom forskning och utbildning för att bygga internationell konkurrenskraft, men också för att bygga det goda samhället, den fungerande välfärden och demokratin”, skriver riksdagen i ett pressmeddelande.

SACF utvecklar samarbeten

Det är i syfte att främja internationella akademiska samarbeten och göra det möjligt för forskare och forskarstuderande att närma sig den globala forskningsvärlden som sex ledande svenska universitet bedriver seminarier inom forskning och högre utbildning i ett antal utvalda länder genom projektet SACF.

Sex seminarier i sex länder

Korea är först ut och nästa seminarium kommer ske i Singapore i november. Seminarier kommer under 2015 och 2016 även hållas i Brasilien, Kina och Indonesien med ett avslutande möte som äger rum i Stockholm, Sverige.

Nästa stopp - Singapore